Ogres upe, jūlijs, 2017

Jauns mācību gads sācies novada pagastu skolās

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

03.09.2019 16:16

Vakar, 2. septembrī, visās Ogres novada pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs jaunais mācību gads sākās 3962 skolēniem, no tiem 786 skolēniem – novada pagastu skolās.

 
Madlienas vidusskolā 23 pirmklasnieki
Madlienas vidusskolas skolēniem, skolotājiem un vecākiem Zinību dienas svinīgais pasākums notika Madlienas estrādē “Ozolzīle”. Muzikālus sveicienus klātesošajiem veltīja dziedātājs Nikolajs Puzikovs, jaunajā mācību gadā sveica skolas direktors Edgars Viņķis, latviešu valodas skolotāja Zinta Saulīte, Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Ojārs Atslēdziņš, skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone, kura aicināja skolēnus izmantot visas skolas sniegtās iespējas sevis pilnveidošanā un motivēt sevi izdarīt to, kas ir jāizdara.
 
Skolas direktors vēlēja, lai ikvienam šī mācību gada moto būtu “gudrais meklē zināšanas” un vēlēja ikvienam tās arī meklēt, īpašu veiksmi vēlot 23 Madlienas vidusskolas pirmklasniekiem (audzinātāja Signe Kušnire), 17 devītklasniekiem (audzinātāja Inta Oša) un 14 divpadsmitās klases (audzinātāja Ilze Smilškalne) skolēniem un viņu skolotājiem. Vecākiem E.Viņķis vēlēja palīdzēt saviem bērniem skolas gaitās, atbalstīt, sadarboties ar viņiem un arī ar skolu. Direktors atgādināja, ka izglītības sistēmā ienāk jauninājumi, kas nozīmē, ka skolotāji un vecāki mācību ceļā skolēnam ir kā ceļa virziena radītāji, bet tālākais ceļš ir paša skolēna ziņā, mācīšanās turpmāk vairāk būs orientētas uz paša skolēna darbošanos.
 
Svinīgajā pasākumā skolas direktors sveica un veiksmi vēlēja jaunajām skolotājām – krievu valodas skolotājai, 10. klases audzinātājai Sandrai Rogai, kā arī angļu valodas skolotājai Dinai Vēzei.
 
O.Atslēdziņš atgādināja, ka skola nav tikai vieta, kur bērni mācās, bet tā lielākoties ir vieta, kur viņi satiek draugus, mācās viens no otra, un vēlēja, lai iegūtās zināšanas noder visai turpmākai dzīvei un ir labs pamats tālākai dzīves virzībai. Tiem, kuri ir saskumuši par to, ka vasaras brīvlaiks ir beidzies, O.Atslēdziņš atgādināja, ka nākamais būs jau pēc 272 dienām.
 
Madlienas vidusskolā šogad mācās 202 skolēni. Šajā mācību gadā Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, kur iepriekšējā mācību gadā 4 bērni mācījās sākumskolas klasē, nav neviena izglītojamā, filiāles telpās darbojas tikai pirmsskolas bērnu grupa, kuru apmeklē 12 bērni.
 
Šajā vasarā padarīti arī vairāki saimnieciski darbi – Krapes filiālē ierīkots zemējuma kontūrs, K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas ēkas jumtam veikti remontdarbi – nomainīts jumta segums. Turpināti remontdarbi skolas sporta zāles zonā – šogad sakārtots sporta zāles foajē, arī visas pārējās telpas sagatavotas jaunajam mācību gadam. Jūlijā un augusta sākumā Madlienas vidusskolā notikušas 3 sporta nometnes bērniem.
 
Suntažu vidusskolā liela 9.klase
Suntažu vidusskolā šobrīd mācās 215 bērni (no tiem 9 – Lauberes filiālē) – par 9 mazāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā. 1. klasē ir 13 skolēni, 9. klasē – 27 izglītojamie, 10. klasē iestājušies 7 audzēkņi, vidusskolas pēdējā posmā, 12. klasē, mācās 8 jaunieši.
 
Svinīgajā Zinību dienas pasākumā tika godinātas jaunās skolotājas – 10. klases audzinātāja un angļu valodas skolotāja Kristīne Zobena un Lauberes filiāles pirmsskolas skolotāja Dace Zobena.
 

Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja informē, ka vasarā Suntažu vidusskolā veikti kosmētiskie remontdarbi divos mācību kabinetos, pārmūrēta atbalsta siena pie pils ēkas, bet Lauberes skolā vienā no pirmsskolas grupām pārbūvēts sanitārais mezgls. Šogad izmaiņas piedzīvo Lauberes filiāle, jo tajā no 1. līdz 4. klasei šogad mācās tikai 9 bērni (iepriekšējā gadā – 14). Septiņi bērni, kuri pagājušajā gadā pabeidza Lauberes filiāles 4. klasi, šogad mācās Madlienas un Suntažu vidusskolā. Filiālē strādā sākumskolas skolotāja Inese Putroma, atsevišķi skolotāji pasniedz mūziku, angļu valodu un sportu. I.Putroma piebilst, ka pēc stundām bērniem skolā ir iespēja apmeklēt pulciņu “Prātnieki”, kā arī dambretes nodarbības. 1. klasē Lauberē mācību gaitas uzsāka 2 bērni. Savukārt divas pirmsskolas grupas apmeklē kupls bērnu skaits – 32, no kuriem 16 ir vecumā no pusotra līdz trīs gadu vecumam, 14 vecumā no trīs līdz pieciem gadiem un 2 - piecus un sešus gadus veci bērni.
 
Piepildītas pirmsskolas grupas ir arī Suntažos – paši mazākie bērniņi ir 14 (1,5 – 3 gadi), 18 bērni vecumā no trīs līdz pieciem gadiem, 16 piecgadīgi un 16 sešgadīgi.
 
Suntažu pamatskolā – rehabilitācijas centrā reģistrēts 51 audzēknis (par 3 mazāk nekā pagājušā mācību gada sākumā), 5 no viņiem mācās 1. klasē, tikpat liels ir arī 9. klasēs audzēkņu skaits.
 
Ķeipenes pamatskolā atceras Baltijas ceļu
Sirsnīgā un emocionālā gaisotnē Zinību dienas svētki tika aizvadīti Ķeipenes pamatskolā. Neilgi pirms vasaras brīvlaika darbu sāka jauna direktore – Agnese Lepse, kura bērniem ir labi pazīstama, jo vada bērnu deju kolektīvu “Zeltupīte”.
 
Ķeipenes pamatskolā šogad mācās 64 skolēni – par 1 mazāk nekā pagājušā mācību gada sākumā. 1. klasē mācības uzsāk 3 bērni, savukārt 9. klasē mācās 13 skolēni.
 
Klātesošos skolēnus, skolotājus un vecākus A.Lepse uzrunāja šādiem vārdiem: “Es esmu priecīga, ka vēl joprojām mēs visi kopā šeit, Ķeipenē, varam būt - priecāties par saviem jaukajiem bērniem, profesionālajiem skolotājiem, darba vietām, ka ir iespēja bērniem izglītoties tepat pie mājām. Mūsu mazumā ir mūsu spēks, jo varam lietas ātri un efektīvi sakārtot, bet vai tā būs mūžīgi? Aicinu jūs visus izvērtēt, ko ikviens no mums var darīt lietas labā, lai mēs šeit būtu arī turpmāk. Nevis pagriezties un laisties prom cerībā, ka citur būs labāk, bet apstāties un apdomāt, kāds būtu mans paša devums, lai mūsu Ķeipenes vide, mūsu lieliskā kopiena pastāvētu un kļūtu draudzīgāka. Neskatoties uz problēmām Ķeipenē un nemitīgajiem pārbaudījumiem, gribu teikt, ka te ir brīnišķīgi cilvēki, radoši, neesat skaudīgi, bet gatavi palīdzēt, atbalstīt un noticēt labajam. Paldies jums, ķeipenieši, par to! Ir cilvēki, kuri tic mūsu skolas idejai un ir gatavi mūs aizstāvēt un atbalstīt, tā ir liela vērtība un, protams, arī atbildība, kas neļauj padoties. Aicinu šodien ikvienu būt klātesošam, ierosināt, izvērtēt, domāt, tikai, lūdzu, nepalieciet vienaldzīgi! Vienaldzībai te nav vietas, jo mums ir uzticēts pats dārgākais – mūsu gudrie, mīļie, foršie bērni. Mūsu skolas vērtības ir stipra ģimene, mīlestība, uzticība un bērni. Mūsu gadsimtā šie vārdi nereti izsauc smaidu, pat smīnu, it kā tas būtu kaut kas nesasniedzams, vairāk tiek kultivēta sacensība, augsta intelekta nepieciešamība, bet vai cilvēks ar kailu intelektu un augstu IQ var būt laimīgs, var veidot brīnišķīgas attiecības ar apkārtējiem? Esmu laimīga, ka mūsu, Ķeipenes skolā, ir tā kā ģimenē, kurā ir šīs vērtības, kas ir balsts un pamats tālākai mūsu bērnu un visas valsts izaugsmei. Varu apgalvot, ka mūsu skolā ikviens bērns ir ļoti nozīmīgs un ikviens bērns pats par sevi ir liela vērtība. Lai Dievs svētī Latviju un mūsu mīļo Ķeipeni!”
 

Pēc kopīgas Latvijas valsts himnas nodziedāšanas 9. klases skolnieces ar dziesmu sveica 1.klases skolniekus, skolas direktore iepazīstināja ar skolas jaunajiem pedagogiem – pirmsskolas grupā strādās audzinātāja Laura Dreiska un auklīte Zane Graudiņa, sportu mācīs Aelita Lazdiņa, bet muzikālās nodarbības – Eva Knospiņa. Šajā mācību gadā Ķeipenes pamatskolā darbu uzsāk Sarme Kantāne, kura ir logopēde un pasniegs arī latviešu valodu 4. klasei; Baiba Kaiva, kura mācīs bioloģiju. Skolā ir atgriezies skolas bijušais vadītājs un pedagogs Andris Upenieks, kurš šajā mācību gadā 5. un 6. klases bērniem mācīs latviešu valodu un literatūru.
 
Klātesošos sveica arī Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis, kurš piekrita A.Lepses aicinājumam katram ķeipenietim iesaistīties Ķeipenes dzīves veidošanā, un, vēlot veiksmīgu mācību gadu, pasniedza savā dravā ievāktu medus spainīti pirmklasniekiem, pirmsskolniekiem un skolai. 
 
Direktore pateicās visiem darbiniekiem, kuri vasarā ir sakopuši skolu, lai bērni varētu atgriezties gaišās, tīrās klasēs, kā arī Ķeipenes senioriem, kuri 2. septembrī bija parūpējušies par skaistu ziedu un ābolu kompozīciju pie skolas. A.Lepse informē, ka šajā vasarā skolas sporta zālē ir atjaunots grīdas segums, grīdas segums ir mainīts arī sporta zāles ģērbtuvēs. Pirmsskolā remontdarbi veikti vienā grupā, pilnveidots bērnudārza rotaļlaukums – daļēji nomainīta sēta, uzstādīta jauna smilškaste, rotaļu mājiņa, līdzsvara baļķis, krāsains tiltiņš, kur bērniem rotaļāties. Piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, tuvākajā laikā tiks nomainīts āra basketbola laukuma segums.
 
Svinīgā pasākuma noslēgumā A.Lepse aicināja atcerēties Baltijas ceļu, kad pirms 30 gadiem rokās sadevās divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas. Šos mūsu valsts vēstures notikumus atgādināja skolotājs A.Upenieks, un, skanot dziesmai “Atmostas Baltija”, visi sadevās rokās, izveidojot savu, Ķeipenes ceļu no Ķeipenes pamatskolas līdz pat Ķeipenes bērnudārzam, stiprinot ideju, ka ķeipeniešiem ir jāturas kopā, jābūt stipriem un aktīviem, lai šīs abas mācību iestādes Ķeipenē pastāvētu vēl ilgi.
 
Skolēnu skaits pieaudzis Mazozolu filiālē
Taurupes pamatskolā un divās filiālēs (Mazozolos, Meņģelē) šogad reģistrēti 97 skolēni – tikpat daudz bija arī pagājušā mācību gada sākumā. Taurupē mācās 36 skolēni, no tiem 1. klasē 3 un 9. klasē 4 skolēni, Mazozolos – 45 skolēni, no tiem 7 mācās 1. klasē un 6 – 9. klasē, Meņģelē mācās 16 skolēni, t.sk. 1 – 1. klasē un 2 skolēni 9. klasē. Jāpiebilst, ka Mazozolu filiālē ir par 4 skolēniem vairāk nekā pagājušā mācību gada sākumā.

Pēc svinīga pasākuma Taurupes pamatskolā un Meņģeles filiālē Zinību diena tika atzīmēta arī Mazozolu filiālē, kurā piedalījās skolas direktore Lonija Pušmucāne, filiāles vadītāja Vera Grzuniņa un Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs.
 
Filiāles vadītāja V. Gruzniņa informēja, ka šogad skolas gaitas uzsāk 7 pirmklasnieki, kurus audzinās skolotāja Ina Šīrone, darbu pirmsskolas grupā uzsāk Inga Mežule un skolā – pavāre Dace Ozola. V.Gruzniņa norādīja, ka skolā šajā vasarā vecākiem tika nodrošināta iespēja atstāt bērnus pirmsskolas grupā. Šajā mācību gadā pirmsskolas grupu apmeklē 15 bērni vecumā no 2 līdz 4 gadiem un 7 piecus un sešus gadus veci bērni. Vasarā arī veikti dažādi kosmētiskie remontdarbi skolas gaitenī un klašu telpās, sakopta skola apkārtne. Skolas gaitenī izlikts plakāts ar uzrakstu “Domā! Izzini! Dari!”. V.Gruzniņa skaidroja, ka tas ir jaunais skolas darba sauklis, kas mudina skolēnus domāt un darīt pašiem.
 
V.Gruziņa ikvienam vēlēja spēku, enerģiju, veiksmi, saprašanos savā starpā, vēlēšanos mācīties. Veiksmīgu jauno mācību gadu klātesošajiem vēlēja arī L.Pušmucāne un Dz.Žvīgurs.
 
Ogresgala pamatskola arī šogad - Ekoskola
Ogresgala pamatskola ir to lauku izglītības iestāžu vidū, kur izglītojamo skaits ir pieaudzis. Šobrīd Ogresgala pamatskolā ir reģistrēti 159 izglītojamie (par 9 skolēniem vairāk nekā pagājušā mācību gada sākumā). Skolas gaitas 1. klasē uzsāk 13 bērni, kurus audzinās Inese Frīdenberga, savukārt 9. klasē mācās 14 skolēni.
 
Skolā šogad darba gaitas uzsāk jauna skolotāja - Ilona Moisejeva, kura skolā strādās par logopēdi un krievu valodas skolotāju.
 
Skola arī šogad, jau 13. gadu pēc kārtas, ir ieguvusi starptautisko Ekoskolas nosaukumu, izpildot visas prasības, lai šādu nosaukumu varētu iegūt.
 
Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne informē, ka vasaras brīvlaikā skolā ir īstenots Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” apstiprināts projekts - atjaunoti vairāki vides objekti un veiktas citas aktivitātes. Jaunu krāsojumu ieguvusi sēta, atjaunots skolas nosaukums. S.Butāne piebilst, ka skolas pedagogi aktīvi piedalās dažādos projektos, un oktobrī skolā vadīs āra apmācības kursu 15 vidusskolas posma un pirmsskolas un sākumskolas posma skolotājiem no Anglijas Erasmus projekta ietvaros. 
 
Lai veiksmīgs un noderīgām zināšanām bagāts jaunais mācību gads!

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 06.08.2020.

Tuvākie notikumi

Augusts
3
4
10
11
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski