Ogres upe, jūlijs, 2017

Izglītības konsultatīvā komisija izskata problēmjautājumus

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

09.05.2019 16:28

Vakar, 8.maijā, Suntažu vidusskolā notika kārtējā Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas sēde, kurā tika apspriesti vairāki nozīmīgi jautājumi, kas saistīti ar izglītības nozari Ogres pašvaldībā.

 
Katru reizi izglītības konsultatīvās komisijas sēde notiek citā izglītības iestādē, tādejādi ļaujot iepazīt novadā esošās skolas, to vēsturi un mācību vidi. Tā kā šoreiz kā sēdes norises vieta tika izvēlēta Suntažu vidusskola, sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ne tikai ar pašu skolu un tās piedāvātajām iespējām, bet arī ar ēkas, kurā atrodas skola, vēsturi, jo tā ir nozīmīgs kultūrvēstures objekts, kurā savulaik bijusi pils.
 
Sēdes ietvaros Izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte dalībniekus iepazīstināja ar Ogres novada pašvaldības šī gada 21. februārī pieņemto lēmumu par Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra (turpmāk tekstā – SIRC) likvidāciju - no 2020. gada 1.septembra tā tiks pievienota Suntažu vidusskolai. Šī lēmuma mērķis ir nodrošināt izglītojamo interešu aizsardzību, paaugstināt izglītības kvalitāti, maksimāli efektīvi un racionāli izmantot finanšu līdzekļus. Ja abas apvienojamās izglītības iestādes vadīs un kontrolēs viens vadītājs un SIRC telpās tiks nodrošināta speciālās izglītības programmu īstenošana, izveidojot speciālās klases vai grupas, kā arī nepieciešamības gadījumā internāta pakalpojumus varēs izmantot arī Suntažu vidusskolas izglītojamie, tiks efektīvi izmantoti materiāltehniskie un personāla resursi. Esošo resursu ietvaros būs iespējams efektīvāk nodrošināt mācību priekšmetu pedagogu pieejamību. Tā kā atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51. panta otrajai un ceturtajai daļai speciālās internātskolas un rehabilitācijas centri tiek izslēgti no izglītības iestāžu tipoloģijas, lai nodrošinātu Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 37. punkta izpildi, no 2019.gada jūnija SIRC nosaukums līdz tā pievienošanai Suntažu vidusskolai tiks mainīts uz Suntažu pamatskola-rehabilitācijas centrs. S. Grunte atzīmēja, ka jau šobrīd Suntažu vidusskolas un SIRC skolēnu vecākiem tiek skaidrota radusies situācija, uzsverot, ka skolu reorganizācija neietekmēs izglītības procesu un netiks apdraudēta bērnu drošība. Bērniem joprojām tiks saglabāts gan internāta, gan ārstniecības pakalpojums.
 
Šobrīd speciālās izglītības programmu izglītojamie apgūst arī SIRC struktūrvienībā Ogrē, Suntažu ielā 2. Paredzētā projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” projekta ietvaros paredzēta šīs ēkas pārbūve. Ogres novada pašvaldības izglītības nozares pārstāvji ir izvērtējuši nepieciešamās vajadzības, lai tur varētu ierīkot atbilstošu mācību vidi 1.-9.klases skolēniem specializēto programmu apgūšanai, šobrīd ir priekšlikumi ir iesniegti izskatīšanai Ogres pašvaldībai.
 
Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzīmēja, ka ēka Suntažu ielā 2 atrodas ļoti labā ģeogrāfiskajā novietojumā – netālu no pilsētas centra, taču klusā un mierīgā apkārtējā vidē. Daudziem vecākiem ir svarīgi visu laiku būt savu bērnu tuvumā, līdz ar to šāda centra izveide tieši Ogres pilsētā ir pirmais solis šajā virzienā. Suntažu ielā 2 tiek plānots izveidot arī bērnu attīstības atbalsta centru, kurā arī citiem bērniem būtu pieejami dažādu speciālistu (piemēram, logopēdu, fizioterapeitu, psihologu, psihiatru u.c.) pakalpojumi.
 
Vēl viens būtisks jautājums, kas tika izskatīts sēdē, ir interešu izglītības tālākā attīstība Ogres novadā. Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis informēja, ka šobrīd novadā ir piedāvātas dažādas interešu izglītības iespējas, taču tās ir sadrumstalotas, dažkārt dublējas, nav pieejama vienota informācija par piedāvātajām aktivitātēm. Interešu izglītību novadā koordinē Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs, taču tam pieejamās telpas ir nelielas un nav piemērotas daudzām interešu izglītības aktivitātēm. Daudzu nodarbību nodrošināšanai tiek izmantotas skolu telpas, taču arī tās ir ļoti noslogotas. Viņš iepazīstināja arī ar veiktās iedzīvotāju aptaujas par interešu izglītību Ogres novadā rezultātiem. Tie liecina, ka kopumā iedzīvotāji interešu izglītību vērtē pozitīvi, jo piedāvājums ir plašs. Galvenokārt respondenti uzskata, ka šāda izglītība būtu jāīsteno skolās un Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā. Īpaši tiek uzsvērts, ka pirmajās klasēs (1.-4.klase) interešu izglītībai jābūt pieejamai tieši skolās. Protams, iedzīvotāji vēlētos arī jaunas interešu izglītības iespējas, piemēram, elektronika, ar fiziku un ķīmiju nozari saistītas aktivitātes, modes un stila studija, veselīga uztura skola un citas. Sēdes dalībnieki vienojās, ka šobrīd ir svarīgi veikt esošās situācijas analīzi – kādas nodarbības tiek piedāvātas gan no pašvaldības, gan privātā sektora puses, kuras no tām tiek apmeklētas visvairāk, kādas aktivitātes dublējas un kādas pietrūkst un citi faktori, tikai tad varētu veikt turpmākās stratēģijas izstrādi interešu izglītības jomā. G.Sīviņš arī uzsvēra, ka šajā analīzē jāiesaista pārstāvji no visām ieinteresētajām pusēm.
 
Ogres novada izglītības konsultatīvās komisija tika izveidota 2017.gada 19.oktobrī. Tajā darbojas pārstāvji no Ogres pilsētas un pagastu skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī sēdēs piedalās Ogres novada pašvaldības pārstāvji. Komisijas nolikums nosaka, ka Ogres novada izglītības konsultatīvā komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija par izglītības attīstības jautājumiem Ogres novadā. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt Ogres novada pašvaldības domes, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, izglītības iestāžu vadītāju un sabiedrības pārstāvju sadarbību izglītības attīstības plānošanas un kvalitatīvas vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības īstenošanas veicināšanai Ogres novadā.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski