Ogres skvērs ziemā 2017 Ziema 2016

Aktualitātes

Ogres 1.vidusskolas direktora amatam virza Igoru Grigorjevu

Ogres novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 14.jūlijā tika izskatīts jautājums par Igora Grigorjeva iecelšanu Ogres 1. vidusskolas direktora amatā. Lasīt vairāk

14.07.2016 14:54

Skolēni piedalās pašvaldības akcijā, lai iegūtu mācību līdzekļus

Arī šovasar trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēni no Ogres novada skolām piedalās Ogres novada pašvaldības rīkotajā sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā. Akcijas mērķis ir sniegt iespēju skolēniem saņemt pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei. Lasīt vairāk

13.07.2016 10:18

Mākslas skolā norisināsies starptautiskas keramikas, grafikas un tekstila meistardarbnīcas

Jau pēc nepilnām divām nedēļām, 21.jūlijā, Ogres Mākslas skolā sāksies 18. starptautiskas keramikas, grafikas un tekstila meistardarbnīcas „Trīs. Zarotne 2016”. Lasīt vairāk

12.07.2016 09:09

Ogres bērni piedalās vasaras nometnē “Daugavas stāsti”

Ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālu atbalstu no 2016. gada 8. jūlija līdz 14. jūlijam Aizkrauklē notiek diennakts nometne “Daugavas stāsti”, kas paredz stiprināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju. Lasīt vairāk

12.07.2016 08:37

Grobiņā un Liepājā Ogres novada izglītības darbinieki gūst vērtīgas atziņas

Jūnija beigās Ogres novada izglītības iestāžu vadītāji kopā ar novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci Inetu Tamani un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbiniekiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepāju. Lasīt vairāk

06.07.2016 10:51

Daudziem skolēniem centralizētajos eksāmenos augsti sasniegumi

Kārtojot centralizētos eksāmenus, 37 Ogres novada vispārizglītojošo skolu izlaidumu klašu skolēni vairākos mācību priekšmetos ieguva augstu vērtējumu – 90% un vairāk. Lasīt vairāk

05.07.2016 15:50

14 meitenes no Ogres iegūst stipendijas programmēšanas pamatu apguvei

Noslēgusies pieteikšanās Tele2 Shared Service Center (Tele2 SSC) stipendijām 3. – 4. klašu meitenēm programmēšanas pamatu apguvei. Jaunajā mācību gadā kopumā 100 meitenes bez maksas apmeklēs Learn IT programmēšanas nodarbības, kas tiks rīkotas pilsētās, kurās bija vislielākais interesentu skaits – Rīgā, Kuldīgā, Preiļos, Ogrē un Jelgavā. Lasīt vairāk

05.07.2016 10:33

Turpinās izlaidumu laiks

30. jūnija pēcpusdienā Ogres Kultūras centra Lielajā zālē pulcējās Ogres 1.vidusskolas vakara un neklātienes nodaļas absolventi, lai saņemtu atestātus par vidējās izglītības iegūšanu. Lasīt vairāk

01.07.2016 13:17

Ogres Centrālajā bibliotēkā tiks izveidota āra lasītava

Ogres Centrālās bibliotēkas teritorijā šajā vasarā tiks izveidota āra lasītava, ko bibliotēkas lietotāji varēs izmantot pavasara, vasaras un rudens sezonās. Lasīt vairāk

27.06.2016 09:59

Spriež par muzeja un tūrisma informācijas centra darba pilnveidošanu

Aizvadītajā nedēļā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieki – Egils Helmanis un Ineta Tamane – tikās ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori Eviju Smiltnieci un Ogres TIC tūrisma organizatori Veltu Riekstiņu, lai pārrunātu turpmāko Ogres Vēstures un mākslas muzeja un Tūrisma informācijas centra darbības attīstību un nākotnes plāniem. Lasīt vairāk

22.06.2016 12:17

Sākumskolas direktore M.Banka saņem pašvaldības Atzinības rakstu

Pagājušajā nedēļā Ogres sākumskolas direktore Māra Banka saņēma Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu  par nozīmīgu ieguldījumu Ogres sākumskolas un novada izglītības sistēmas pilnveidē. Atzinības rakstu direktorei pasniedza Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane. Lasīt vairāk

21.06.2016 10:13

Ar "Ziliem brīnumiem" noslēdzas nometne Ogres 1.vidusskolā

Ogres 1.vidusskolas dienas nometnes “Kopā jautrāk” noslēgumā tās dalībnieki tika pārsteigti ar “ziliem brīnumiem”. Lasīt vairāk

20.06.2016 13:42

Sākusies nometne jaunajiem basketbolistiem

Lai veicinātu bērnos izpratni par veselīgu dzīvesveidu, fizisko aktivitāšu nepieciešamību un iepazīstinātu ar basketbola spēles pamatiem, Ogres basketbola skolā norisinās bērnu dienas nometne. Lasīt vairāk

13.06.2016 15:49

Ogres 1.vidusskolā sācies izlaidumu laiks

10.jūnijā Ogres 1.vidusskolas aktu zālē tika pasniegtas apliecības par pamatskolas izglītības apguvi četru 9.klašu skolēniem. Lasīt vairāk

13.06.2016 13:04

Ogres novada pašvaldība izsludina konkursu uz Jaunogres vidusskolas direktora amatu

Ogres novada pašvaldība  izsludina konkursu uz Jaunogres vidusskolas direktora amatu. Lasīt vairāk

10.06.2016 15:42

Nometnē “Kopā jautrāk” bērni izpaužas radoši

Šis ir jau otrais gads, kad Ogres 1.vidusskolā vasaras brīvlaikā norisinās bērnu nometne “Kopā jautrāk”. Šogad nometnē piedalās 120 sākumskolas klašu audzēkņi. Lasīt vairāk

08.06.2016 13:13

Bērni brīvlaiku iesākuši sportiski

No 6. līdz 15 jūnijam Ogres novada sporta centrā norisinās nometne “Veselības meklētāji”, kuras ietvaros 25 bērni apgūst veselīga dzīvesveida pamatprincipus.

  Lasīt vairāk

08.06.2016 09:22

K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā jauna datortehnika

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā īstenots vēl viens projekts. Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotā projektu konkursa mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros atbalstīts Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas projekts „Mācību priekšmeta „Datorgrafika” tehniskā aprīkojuma iegāde”. Lasīt vairāk

07.06.2016 11:27

Dziedāšanas svētki Madonā

Lai gan tikko iesācies ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks, karstajā 1.jūnija trešdienā jau rīta agrumā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 4.-8.kl. koris „Zīle” (diriģente Līga Dziedātāja, kormeistare Eva Stirāne) un Suntažu vidusskolas 5.-9.kl. koris (diriģente Inita Andževa) devās ceļā uz Madonu, kur ar vairākiem kultūras pasākumiem pirmajā jūnija nedēļā tika atzīmēta pilsētas 90.jubileja. Lasīt vairāk

07.06.2016 10:03

Ogres Mākslas skolas audzēkņiem Zaļā prakse

Jau no 1.jūnija Ogres mākslas skolas audzēkņiem notiek Zaļā prakse - vecākie audzēkņi dodas ārpus skolas telpām, lai savas teorētiskās zināšanas pielietotu praksē, savukārt jaunākie piedalās dažādas radošās ar dabu saistītās aktivitātēs skolā. Lasīt vairāk

03.06.2016 15:23

Ogres mākslas skola uzņem audzēkņus 2016./2017. mācību gadam

Ogres mākslas skola piedāvā iegūt profesionālās ievirzes mākslas izglītību programmā "Vizuāli plastiskā māksla". Lasīt vairāk

02.06.2016 15:29
3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .. 11 .. 12 ..

Aptauja

Vai esi bijis apmierināts ar dzīvi Ogres novadā 2016.gadā?

Klientu apkalpošanas centrs