Seminārā tiekas Ogres novada skolu pašpārvaldes

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

26.09.2019 09:07

Ogres novada skolēnu pašpārvalžu 30 pārstāvji no 7 Ogres novada skolām tikās Ogres Tehnikuma telpās 24. septembrī skolu pašpārvalžu seminārā.

Jauniešus uzrunāja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eurodesk nacionālā koordinatore Agnese Berga, kas dalījās ar savu pieredzi par dažādām bezmaksas mobilitātes iespējām jauniešiem visā Eiropā. Kur atrast informāciju? Kā izvēlēties sev vispiemērotāko aktivitāti, ko sniedz šīs platformas iespējas visā Eiropā:
Savukārt Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciāliste Agnese Vovčenko kopā ar Ogres novada Jauniešu domes pārstāvi Krišjāni Kaļānu jauniešiem stāstīja par Erasmus + Strukturētā dialoga projekta “Kopā varam labāk” sasniegtajiem mērķiem, izaicinājumu, līdzdalību un sadarbību ar trijiem novadiem Lielvārdi, Ķegumu un Ogri. Agnese Vovčenko stāstīja, cik ļoti nozīmīgas jauniešiem ir projekta apmācības un tikšanās ar jaunatnes politikas veidotājiem, lēmumpieņēmējiem. Jauniešu vidū tika veidota sadarbība starp šiem trijiem novadiem. Izveidotas darba grupas projektu realizēšanai. Jauniešu domes pārstāvis Krišjānis Kaļāns, kas šajā projektā darbojās no paša sākuma līdz beigām, motivēja jauniešus iesaistīties šādos projektos, kas paver jaunietim jaunus kontaktus, iespējas, izaugsmi, zināšanas, pilnveido savas komunikācijas prasmes un spēju darboties komandā, uzklausīt citu viedokli un kopā virzīties uz nosprausto mērķi. Šī projekta ietvaros tapa arī Jauniešu diena “Bez panikas”, kas norisinājās Ogrē 31. augustā.
Ogres novada Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Zanda Tereško jauniešus izglītoja personības radošuma jautājumā.
Ar interesantām neformālās izglītības metodēm jauniešus motivēja un līdzdarboties iesaistīja un savā pieredzē dalījās biedrības “Piedzīvojumu Garāža” aktīvistes Sabīne Birzniecei un Baibai Zalcmanei.
Semināru noslēdzām ar pārrunām, kurā katrs jaunietis dalījās ar savām domām par seminārā gūtajām atziņām.
Milzīgi lielo paldies sakām Ogres tehnikuma direktores vietniecei kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandai Auziņai un tehnikuma pašpārvaldes jauniešiem par viesmīlīgu uzņemšanu. Paldies viesiem un lektoriem: Agnesei Vovčenko, Agnesei Bergai, Zandai Tereško, Sabīnei Birzniecei un Baibai Zalcmanei.
Kā arī visiem Ogres novada skolu pašpārvalžu pārstāvjiem, kas atrada laiku un vēlēšanos apmeklēt šo semināru.

Informāciju sagatavoja Diāna Bartušauska Ogres novada Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja