Ogresgala bērnudārzā prot racionāli un taupīgi izmantot resursus

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

25.02.2020 15:26

Ogres novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi Ogres novada pašvaldības jauno Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, kas paredz samazināt CO 2 emisiju 2030. gadā par 40% un 2050. gadā par 80%, salīdzinot ar 2008. gada emisiju.

Par šo domes lēmumu var lasīt ŠEIT.
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. februārī Ogresgala vispārējas pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) “Ābelīte” vadītājas vietnieks izglītības jomā un domes deputāts Jānis Iklāvs iepazīstināja ar VPII “Ābelīte” iniciatīvām energoefektivitātes uzlabošanā, lai parādītu, ka plānā noteiktie mērķi ir sasniedzami.
VPII “Ābelīte” kopš 2015. gada ir iesaistījusies Ekoskolu programmā, un tai ir piešķirts Ekoskolu sertifikāts, kas nosaka, ka iestādei katru gadu ir jāizpilda vairāki kritēriji – vides novērtējums, vides pieejamība un resursu efektīva izmantošana (pārtika, ūdens, gāze, elektrība). Izglītības iestādē kopš 2014. gada tiek veikts resursu izmantošanas novērtējums, šo piecu gadu laikā rādītāji ir uzlabojušies.
Ūdens efektīvākai izmantošanai izglītības iestādē ir izvietotas atgādnes par ūdens taupīšanu, grupas pakāpeniski tiek apgādātas ar trauku mazgājamajām mašīnām, tualetes podi aprīkoti ar dalīto ūdens nolaišanas sistēmu. VPII “Ābelīte” 2016. gadā ir plīsis galvenais iekštelpu ūdens vads, 2017. gadā – ūdens caurule grupā, 2018. gada ir atvērta vēl viena grupa, kas kopumā ir radījis lielus ūdens zudumus. Neskatoties uz to, kopš 2014. gada ūdens patēriņš ir samazinājies par 1,3 m 3 uz vienu cilvēku.
Regulāri tiek izvērtēts arī gāzes patēriņš ēkas apkurei. Lai nodrošinātu efektīvāku resursa izmantošanu, pakāpeniski tiek veikta radiatoru aprīkošana ar regulējamu sildelementu, katru dienu radiatori tiek manuāli pieregulēti atbilstoši laikapstākļiem. Svarīga ir arī pareiza telpu vēdināšana – termoregulatoru pirms loga atvēršanas jānogriež minimālajā režīmā, bet logu dažas reizes dienā pilnībā atver uz dažām minūtēm, lai gaiss telpā apmainītos iespējami ātri, bet mēbeļu virsmas un grīda nepaspētu atdzist. Izglītības iestādē regulāri tiek rīkotas arī dažādas akcijas, piemēram, silto džemperu nedēļa, kad temperatūra skolā tiek samazināta aptuveni par 1,5 grādiem, bet vecāki tiek aicināti bērnus ģērbt nedaudz siltāk kā ikdienā. Neskatoties uz to, ka izglītības iestādes ēka nav siltināta, tajā nav jaunākās paaudzes logi vai durvis, 5 gadu laikā gāzes patēriņš samazināts par 26,3%.
Ar mērķtiecīgu darbu 6 gadu laikā par 36,3% ir samazinājies arī elektrības patēriņš. Galvenās iniciatīvas ir āra apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu ar sensoru, pakāpeniska apgaismojuma nomaiņa iekštelpās uz LED apgaismojumu, regulāra elektroinstalāciju apsekošana, lai izvairītos no liekiem elektroenerģijas zudumiem, Ogresgala pamatskolas datorklases pārcelšana uz skolas telpām, tā vietā ir atvērta jauna grupa, kā arī atgādnes par elektrības taupīšanu.
J. Iklāvs norāda, ka diemžēl liela sabiedrības daļa joprojām uzskata – kas pieder visiem, nepieder nekam, un nevēlas uzņemties atbildību par savu rīcību: “Racionāli darbojoties, varam atrast daudz iespēju, lai samazinātu ietekmi uz vidi, un tādējādi ietaupīt arī finanšu resursus. VPII “Ābelīte” par ietaupītajiem finanšu līdzekļiem ir iekārtota mūsdienīga virtuve, iegādāta interaktīvā tāfele, nomainīts inventārs bērnu laukumos. Galvenā panākumu atslēga ir paradumu maiņa, mūsdienīgu risinājumu ieviešana un racionāla resursu izmantošana, kā arī mērķtiecīgs darbs, ieguldot ieekonomēto turpmākai attīstībai.”
Laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam VPII “Ābelīte” ir vislielākie ietaupījumi elektrības, ūdens un apkures rādītājiem starp visiem novada bērnudārziem, visievērojamākais ir tieši elektrības ietaupījums.
Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists pielāgošanas klimata pārmaiņām jautājumos Edgars Pārpucis uzsver, ka VPII “Ābelīte” integrācija Ogres novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā ir piemērs, kuram būtu jāseko citām iestādēm. Rīcības plānā CO 2 emisiju samazināšanas mērķis līdz 2030. gadam ir 40% no 2008. gada bāzes, VPII “Ābelīte” CO 2 emisiju samazinājums ir 35%. Rīcības plānā mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un iekārtās līdz 2030. gadam par 20%, bet VPII “Ābelīte” enerģijas ietaupījums jau ir vairāk kā 36%. Veicot nepieciešamos energoefektivitātes pasākumus (ēkas siltināšana, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas uzlabošana, kā arī saules kolektoru vai saules bateriju izmantošana) ir iespējams sasniegt daudz augstākus rādītājus, samazinot CO 2 emisijas par 70 – 80% salīdzinājumā ar 2008. gada bāzi.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” piemērs apliecina, ka ļoti daudz var izdarīt bez lieliem finansiālajiem ieguldījumiem. Galvenais ir mērķtiecīgs darbs, jau no bērnības cilvēkam mācot, cik svarīgi ir atbildīgi izturēties pret apkārtējo vidi.”