Tuvojas bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

04.03.2020 09:51

Ogres novada izglītības pārvalde informē, ka tuvojas bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzos) 2020./2021. mācību gadam.

2020. gadā bērnu pārreģistrācija uz pirmsskolas izglītības iestādi rindā nav jāveic. Ja vecāks vēlas mainīt izvēlētās pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk - PII), to prioritāro secību vai labot citu pieteikumā norādīto informāciju, aicinām līdz 2020. gada 15. aprīlim sazināties ar Ogres novada izglītības pārvaldi par vēlamajām izmaiņām, rakstot e-pastu vai sazinoties telefoniski: evija.slise@ogresnovads.lv, tālrunis 65055384.
No 15. aprīļa līdz 31. augustam, kamēr notiek vietu piešķiršana un pirmsskolas grupu komplektācija jaunajam mācību gadam, izvēlētās PII un to secību mainīt nebūs iespējams, tāpēc aicinām vecākus elektroniskajā rindas reģistrā pārbaudīt ievadīto informāciju par savu bērnu un ziņot par nepieciešamajām izmaiņām savlaicīgi.
Līdz 2020. gada 1. jūnijam bērnu saraksti, kuriem piešķirta vieta PII tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv, norādot pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu un pieteikuma reģistrācijas kodu.
Līdz 2020. gada 30. jūnijam vecāki tajā PII, kurā ir piešķirta vieta, iesniedz iesniegumu un bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).
Ja bērnam netiek piešķirta vieta PII, tad pašvaldības noteiktajā kārtībā ir iespēja saņemt līdzfinansējumu privātajai izglītības iestādei vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (reģistrētai auklei).
Sīkāka informācija pieejama 2019. gada 21. februāra pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties Ogres novada izglītības pārvaldē, tālrunis 65055384.
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvalde