Brīvības iela 24.04.2019.

Pašvaldības iestādes

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

Aicinām iedzīvotājus uzdot sev interesējošus jautājumus Ogres pilsētas pašvaldībai. Savas kompetences ietvaros pašvaldības speciālisti sagatavos atbildes un publicēs portālā www.ogresnovads.lv

 

Gadījumā, ja iedzīvotājs nevēlas, lai jautājums tiktu publiskots, norādot savu e-pastu, atbilde tiks nosūtīta elektroniski.

 

Uzdot jautājumu


Jautājums (13.10.2019.)

Kur mājaslapā atrodami peldbaseina  Neptūns"iekšējās kārtības noteikumi?

Atbild Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa (14.10.2019.)

Tie ievietoti mājaslapā PA "Ogres komunikācijas" struktūrvienības "Neptūns" sadaļā (skatīt ŠEIT).

Jautājums (22.05.2019.)

 

Vai šogad Ogres stadionā ir plānots uzstādīt vēl papildus basketbola grozus? Ar esošajiem diviem ir stipri par maz.

 

Atbild Ogres novada sporta centra sporta projektu koordinatore Gerda Krūmiņa (24.05.2019.)

 

Ogres novada sporta centrs vasaras sezonā stadionā neplāno uzstādīt papildus basketbola grozus sakarā ar iedzīvotāju nevērīgo un nesaudzīgo attieksmi pret esošo inventāru. Ar esošo finansējumu Ogres novada sporta centrs spēj nodrošināt un apsekot esošos basketbola grozus. Lai uzstādītu papildus grozus ir nepieciešami papildus finanšu resursi, kas nav pieejami un paredzēti Ogres novada sporta centra 2019. gada budžetā.

 

Jautājums (13.07.2017.)

"Ogres namsaimnieks", sākot ar š.g.janvāri sācis iekasēt naudu par ūdeni un kanalizāciju papildus uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Papildus summa mēnesī 2-istabu dzīvoklim ir no 0,07 Euro - 1,97 Euro. Ludzu paskaidrojiet, vai tas ir likumīgi?

Atbild Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa (13.07.2017.)

 

Kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, nosaka Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
 
Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins.
 
Ja karstā un aukstā ūdens patēriņa aprēķinā tiek izmantoti skaitītāji un tiem savlaicīgi ir veikta skaitītāju metroloģiskā pārbaude (verifikācija), un attiecīgi dzīvokļa īpašnieks ir nodevis ūdens skaitītāju rādījumus apsaimniekotājam, aprēķins tiek veikts atbilstoši skaitītāja rādījumiem, ņemot vērā arī ūdens zudumus, kas tiek aprēķināti proporcionāli uz visiem dzīvokļu īpašniekiem.

 

Jautājums (18.1.2015.)

Vai uzsāktā P/A "Mālkalne" reorganizācija, par kuru tikām informēti saņemot novembra rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem ir notikusi vai nav?

Novembrī saņēmu informāciju (rēķina otrajā pusē), ka tiek mainīti rekvizīti un norēķinu konti uz Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres namsaimieks", bet saņemot decembra rēķinu, skatos, ka rekvizīti un norēķinu konti nav mainīti!

Kam maksāt par komunālajiem pakalpojumiem - P/A "Mālkalne" (reģ.Nr.90001412832) vai Ogres novada pašvaldības aģentūrai "Ogres namsaimnieks" (reģ.Nr.90010402651)?

Atbild Ogres novada p/a „Ogres namsaimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Deģe 
(19.1.2015.)

Viss pareizi, par decembri ir vēl jāmaksā p/a "Mālkalne", neskatoties uz to, ka ir janvāris un jau strādā jaunā aģentūra. Decembrī pakalpojumu sniedzējs bija Mālkalne, tāpēc arī iedzīvotāji saņēma "vecos"rēķinus no uzņēmuma, kurš ar 01.12.2014. ar tādu nosaukumu vairāk neeksistē.


Reorganizācija ir procesā un paralēli līdz 01.03.2015. darbojas gan vecie, gan jaunie konti.


Maksāt līdz ar to var gan uz jaunajiem, gan vecajiem.


Iesakām lietot jaunos kontus.

Jautājums (10.11.2014.)

Man ir vairāki jautājumi  saistībā ar p/a Mālkalni.


1. Kāpēc apsaimniekošanas un remonta izmaksas, kuras sniedz p/a Mālkalne, ir par aptuveni 30 % dārgākas, nekā māja pati tās būt veikusi? Kaut arī pēc būtības, ja mājas apvienojas, tad izmaksas samazinās, bet tagad izskatās otrādi.


2. Vai Ogres novada domei ir plāns, kā kontrolēt un uzraudzīt p/a Mālkalnes darbu attiecībā uz apsaimniekošanas izmaksām? Jo tagad izskatās, ka nav kontroles, un dabūt informāciju par izmaksām un naudas plūsmu ir neiespējami. Vienādās pozīcijās izmaksas dažādas. Pat ir kuriozi gadījumi, ja mājā dzīvo darbinieks no p/a Mālkalne, tad izmaksas ir mazākas.


3. Mēs, Mālkalne 22., izskatām iespēju dibināt biedrību un apsaimniekot māju pašiem, jo neredzam, kāpēc mums ir nepieciešama p/a Mālkalne?, ja izmaksas ir 30 % lielākas un informāciju par naudas plūsmu nav. Par padarītiem darbiem atskaites nav, ja p/a Mālkalnes darbinieks ir veicis uzdevumu, tad viņam nav pienākums informēt mājas vecāko, tādā veidā var pateikt, ka viņš ir izdarījis vairāk nekā patiesībā – nav kontroles un uzskaites. Manuprāt, par padarīto darbu, ikdienas apskati ir jāinformē mājas vecākais un jāatskaitās viņam, lai pēc tam parādītu izmaksas par padarīto darbu. Tagad tā nav, bet jāmaksā ir!


4. Vai varat lūdzu atsūtīt dokumentu, kur būtu definēti  p/a Mālkalne pienākumi un atbildība attiecībā uz mājas apsaimniekošanu.Jau iepriekš paldies un ceru saņemt patiesas atbildes uz maniem jautājumiem. 


Ļoti ceru, ka mājām nebūs jāatdalās no p/a Mālkane un darbosies princips, jo vairāk māju apvienojas, jo lētākas apsaimniekošanas izmaksas. Mēs maksājam viņiem par darbu, nevis viņi mums, līdz ar to mēs gribam redzēt detalizētas izmaksas, padarītos darbus un godīgi attieksmi!

Atbild Inese Meiere, Ogres novada pašvaldības Aģentūras "Mālkalne" Plānu - ekonomikas nodaļas Ekonomiste(24.11.2014.)
 

Labdien, nosūtu Jums nolikumu par dzīvojamo māju apsaimniekošanas aprēķinu, kā arī Jūsu mājas ieņēmumu un izdevumu tāmes par 9 mēnešiem 2014.gadā. Par pa "Mālkalne" pienākumiem un atbildību variet lasīt mūsu mājas lapā:http://www.malkalne.lv/?pg=2&cat=8.

Vēršam uzmanību uz 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1014 normās (16.p. - 20.p.) noteikto:

16. Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izlem­jams jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu šajos noteikumos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētais kopsapulces protokols iesniedzams pārvaldniekam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

18. Pārvaldniekam ir pienākums 10 darbdienu laikā sniegt dzīvokļu īpaš­niekiem rakstisku atbildi par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kādu dzīvokļu īpašnieki apstiprinājuši kopsapulcē.

19. Ja pārvaldnieks nevar nodrošināt pakalpojumus par dzīvokļu īpaš­nieku apstiprināto maksu un sniedz attiecīgu finansiālu pamatojumu, dzīvokļu īpašnieki lemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

20. Ja dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar šo noteikumu 16. vai 19.punktu nav lēmuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ar 1.janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu stājas spēkā pārvaldnieka noteiktā pārvaldī­šanas un apsaimniekošanas maksa nākamajam kalendāra gadam.

 

Atbild Antra Pūga, Ogres novada pašvaldības komunālās nodaļas komunālo jautājumu speciāliste  (10.12.2014.)

2014.gada 28.augusta Ogres novada domes sēdē tika izveidota komisija, kurai bija jāsagatavo priekšlikumi par vairāku Administrācijas struktūrvienību, p/a „Dziednīca” un p/a „Mālkalne” reorganizāciju, ņemot vērā funkcionālo auditu rezultātā izdarītos secinājumus.

Lai sagatavotu priekšlikumus auditu rezultātā atklāto trūkumu novēršanai, komisija veica Administrācijas, p/a „Dziednīca” un p/a „Mālkalne” funkciju izvērtējumu un to izpildes kontroles mehānismu salīdzinājumu. Komisija konstatēja, ka, lai nodrošinātu p/a „Mālkalne” sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, budžeta līdzekļu ekonomisku, pamatotu un lietderīgu izmantošanu, p/a „Mālkalne” nepieciešams vienkāršot un uzlabot struktūru, organizēt to pēc iespējas ērtāku un pieejamu (saprotamu) sabiedrībai.

Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu efektīva un ekonomiska izlietojuma nodrošināšanai, PA „Dziednīca” un PA „Mālkalne” deleģēto funkciju pilnveidošanai un darbības efektivitātei, komisija iesniedza priekšlikumu apvienot PA „Dziednīca” un PA „Mālkalne”, un uz šo reorganizējamo pašvaldības aģentūru bāzes izveidot jaunu pašvaldības aģentūru.

2014.gada septembrī Ogres novada dome, izvērtējot komisijas iesniegtos priekšlikumu, pieņēma lēmumu par minēto pašvaldības aģentūru reorganizāciju.

Jautājums (16.12.2013.)


Vai elektroniski var noziņot ūdens skaitītāju rādījumus? Kādā veidā labāk un drošāk, uz sētnieci ne vienmēr var paļauties.

Atbild p/a "Mālkalne" (16.12.2013.)
 

Labdien, protams, var nosūtīt elektroniski, tam ir nepieciešams reģistrēties mājas lapā www.malkalne.lv. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, atliek izmantot sadaļu "nosūtīt skaitītāju rādījumus".

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?