Brīvības iela 24.04.2019.

Vide

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem


Aicinām iedzīvotājus uzdot sev interesējošus jautājumus Ogres pilsētas pašvaldībai. Savas kompetences ietvaros pašvaldības speciālisti sagatavos atbildes un publicēs portālā www.ogresnovads.lv

 

Gadījumā, ja iedzīvotājs nevēlas, lai jautājums tiktu publiskots, norādot savu e-pastu, atbilde tiks nosūtīta elektroniski.

 

Uzdot jautājumu

 

Jautājums (16.04.2020.)

 Interesē situācija ar papeles nozāģēšanu starp Grīvas prospekta Nr. 17 un Nr. 19 mājām. Kādēļ tika nozāģēta tikai viena papele? Atlikušajām 4 nav ne skata, ne arī lietderīgas funkcijas, ļoti daudziem cilvēkiem pavasaros ir izteikta polinoze, arī papele ir iekļauta bīstamo alergēnu skaitā. Vai ieplānots arī tās nozāģēt?

Atbild Ogres novada pašvaldības vides speciāliste (21.04.2020.)

Grīvas prospektā ir nozāģētas divas gobas pie Nr. 17 un Nr.15, kuras bija nokaltušas. Koku- gobu stādījumu rinda ir pašvaldības speciālistu apsekota, un pagaidām augošie koki tiek saglabāti, kaut gan dažu koku vainagu daļā ir atsevišķi kalstoši zari.

Jautājums (31.08.2016.)

 

Labdien!
Vēršos pie Jums ar ierosinājumu.. saistībā ar to, ka bieži un aktīvi sportoju Ogres Zilajos kalnos (skrienu, riteņoju, nūjoju, slēpoju u.t.t) un redzu, ka aizvien vairāk un aktīvāk to dara daudzi citi iedzīvotāji un viesi.. ir radies ierosinājums - ierīkot "dzeramā ūdens punktus" (vai nu kā "spicīti" vai kā aku vai.. šīs jomas speciālisti noteikti atrastu piemērotāko risinājumu)piem.,Dubkalnu karjera vienā un otrā pusē, ja iespējams starta laukumā un vēl kādā vietā, jo, ja aktīvi kustās vairāk par 0,5 stundu, tad rodas vēlme padzerties, bet ūdens staipīšana līdzi ir apgrūtinoša.. Redzot cik skaisti tiek labiekārtoti sporta laukumi, grila vietas, pat WC, apgaismojums, "ūdens ņemšanas vietas" būtu ļoooti lielisks papildinājums mūsu fantastisko Zilo kalnu burvības baudījuma.. ja ir nepieciešams oficiāls ierosinājums ar kāda noteikta skaita iedzīvotāju parakstu savākšanu, esmu gatava uzņemties šādas formalitātes veikšanu!

 

Atbild Ieva Kraukle, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" direktore (02.09.2016.)

 

Paldies par darba novērtējumu, mēs tiešām cenšamies. Kā arī paldies par priekšlikumu, apsvērsim iespējas to realizēt Aģentūras uzraudzības padomē.
Šobrīd domāju, ka būs nereāli, ko tādu izveidot īstermiņā, īpaši ņemot vērā, ja gribam tieši dzeramo ūdeni. Uzreiz ir konkrētas PVD prasības par ūdens kvalitāti, urbuma dziļumu un aizsargjoslām. Prasībām pietiekamam urbuma dziļumam nepieciešams elektriskais sūknis, kas protams visu sarežģī. Līdz šim ir bijušas domas par ūdens dziļurbuma vajadzību pie Aktīvās atpūtas laukumā pie Dubkalnu ūdenskrātuves, bet tā plānota labākajā gadījumā 2018. - 2019. gadā, jo šobrīd tur nav pieejama elektrība, kā arī nav izstrādāti nekādi konkrēti projekti.
Tā kā 2016. gadā ir izveidots elektrības pieslēgums pie Starta laukuma, varētu apsvērt arī ūdens dziļurbum un vietējās kanalizācijas izveidi. Par šo jautājumu jādomā plašāk, jo mums šeit nav ēku ar apkuri un pastāvīgu cilvēku uzturēšanos - kā šādos apstākļos notiks sistēmas uzturēšana.

 

Jautājums (18.09.2015.)

Man patīk pastaigāties pa Ogres salas celiņu , bet ārkārtīgi traucē atkritumi,kas bojā visu prieku. Tādēļ ņēmu līdzi atkrituma maisu un sāku vākt. It sevišķi uzkrītoši bija pie Ogres tilta. Savācu, staigāju un priecājos,bet tagad viss ir atkal pilns. Sapratu,ka viena galā netikšu. Varbūt ir iespējams uz šo teritoriju norīkot bezdarbniekus vismaz reizi mēnesī. Cerot uz sapratni, paldies!

Atbild Ogres novada p/a "Ogres namsaimnieks" Ēku un teritoriju apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Maira Rudzīte ( 650 22344)

P/a "Ogres namsaimnieks" dambja teritorijas visa garumā veic  atkritumu lasīšanu ar sociālā dienesta norīkoto klientu palīdzību. Atkritumu lasīšana tiek veikta neregulāri, 2 - 3 reizes mēnesī, jo ir apmēram 30 citi objekti, kur nepieciešama daudz biežāka atkritumu vākšana. Piekrītu, ka dambja sākumā (no A6 šosejas) vienmēr ir ļoti daudz atkritumi, un ļoti žēl, ka iedzīvotāji neizmanto SIA"Ķilupe" novietotos konteinerus visā dambja garumā. Ņemot vērā saņemto vēstuli, minētajai pastaigas vietai tiks pievērsta lielāka uzmanība.

Aicinu iedzīvotājus nemest zemē atkritumus ne tikai dambja , bet visā pilsētas teritorijā!

 

Jautājums (22.09.2015.)

Vēlamies Ogrē uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem izvietot A3 izmēra reklāmas plakātu par mūsu organizēto pasākumu Rīgā. Sakiet lūdzu kāda ir afišu izvietošanas kārtība Ogrē? Kur var atrast afišu stabu izvietojuma plānu?

Atbild Ogres novada pašvaldības mākslinieks (5.05.2015.)

 

Cena par reklāmas plakāta izvietošanu ir 0,30  centi par dienu, un plakāta vizuālais izpildījums ir jāsaskaņo ar Ogres mākslinieku.
Kārtību kādā tiek izlikta reklāma regulē Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.50/2013 (skatīt šeit)

 

Jautājums (5.05.2015.)

Mani interesē, kas notiek Jaunogres prospektā ar koku vainagu apkopšanu? Daļa koku vainagi tiek izzāģēti, daļa palikuši ar zariem,vai tad tiešām ir tik sarežģīti sakopt koku vainagus? Mēs arī esam nodokļu maksātāji,vai tad tiešām privātais sektors tiek ignorēts no domes puses? Dzīvoju Jaunogres prospektā 8 gadus, pa šo laiku tikai vienreiz šis darbs tika izdarīts.

Atbild Ogres novada pašvaldības vides speciāliste (7.05.2015.)

Atbildot uz Jūsu jautājumu - esošajā  situācijā ir veikta 0,4 kV elektrogaisvadu līniju atbrīvošana no koku zariem un nepieciešamo koku vainagošana, ko veic elektrogaisvadu līniju īpašnieks AS " Sadales tīkls" un pārējo koku vainagošanu Jaunogres prospektā veiks PA "Ogres namsaimnieks", jo tā ir iekļauta veicamo darbu sarakstā.
 

Jautājums (15.1.2015.)

Labdien, Jautājums par plūdu novēršanas risinājumiem: 1) Vai Ogres dome ir izskatijusi tādu variantu, kā amfībijas - ledlauža iegādi, Ogres upes ledus salaušanai, sazāģēšanai, lai izbrīvētu ūdenim kanālu un novērstu plūdus?!


Ledu varētu sazāģēt ar amfībijai uzstādītiem "asfalta" ķēdes zāģiem un izveidot ūdenim kanālu, pa kuru aizplūst ledus drumstalas.... un ūdens.

Atbild Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa (16.1.2015.)

Tiek apspriesti vairāki varianti, kā rīkoties šādā situācijā. Ogres novada pašvaldībai ir izgatavots speciāls zāģis, kas Latvijā šobrīd ir vienīgā šāda veida ierīce ledus izzāģēšanai. Zāģa darbība ir jau pārbaudīta. Ja ierīci nāksies izmantot, lai veicinātu ledus iziešanu Ogres upē, ledus izzāģēšanas darbus veiks Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona speciālisti.

Jūs ieteikums ir pārsūtīts Civilās aizsardzības komisijai un Ogres domes vadībai.

Jautājums (5.09.2014.)

Derētu sakopt ceļu no Pārogres stacijas līdz tekošai upītei (ceļš no kalna lejā). Gar upīti nenopļauta zāle jau kuro gadu, nekopta teritorija. Skats bēdīgs gadu no gada.

Atbild Ogres novada pašvaldības komunālā nodaļa (8.09.2014.)

Esošais ceļa posms ir VAS "Latvijas dzelzceļš" īpašums. Viņu pienākumos ir uzraudzīt un uzturēt savu īpašumu kartībā. Par notikušo faktu informēsim VAS "Latvijas dzelzceļš" un Pašvaldības policiju.

Jautājums (25.08.2014.)

Gribētos uzzināt kad drīkst dedzināt krūmu lapas un sausos zarus.Dārzkopības kooperatīva "Lašupes" iemītnieki.

Atbild Ogres novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja Valentīna Jahimoviča (27.08.2014.)

Ogres pilsētā sausos zarus var dedzināt sava īpašuma teritorijā jebkurā laikā, ievērojot ugunsdrošības prasības un netraucējot vai neapdraudot citus sabiedrības locekļus. Lapas dedzināt aizliegts. Lapas ieteicams kompostēt vai savākt maisos un nodot atkritumu apsaimniekotājiem."

Jautājums (1.11.2013.)

Man vētra pagalmā nolauza apmēram 40 cm resnu bērzu, apmēram 5 metru augstumā. Vai drīkstu to sazāģēt bez īpašas atļaujas no domes?

Atbild Ogres novada pašvaldības komunālā nodaļa (1.11.2013.)

Kārtību, kādā drīkst nocirst augošu koku, nosaka Ogres novada pašvaldības 21.02.2013. saistošie noteikumi Nr.8/2013 „Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi”.

  • Lai nocirstu savā īpašumā augošu koku, vispirms Ogres novada pašvaldībā ir jāiesniedz rakstisks iesniegums (norādot arī kontakttālruni) ar lūgumu atļaut nocirst šo koku, minot koka nociršanas iemeslu.  Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldībā vides speciālists koku apsekos un, ja tiks pieņemts lēmums, ka koku drīkst nocirst, izsniegs ciršanas atļauju.
  • Gadījumā, kad nepieciešams nekavējoties nocirst bīstamu koku, atbildīgā persona veic fotofiksāciju vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs) un informē pašvaldību. Vides speciālists vai attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs trīs darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas pārbauda koka bīstamības pamatotību. Šajā laikā nav pieļaujama bīstamību raksturojošo koka daļu aizvākšana (saistošie noteikumi Nr.8/2013 15. punkts).

Jums ir jāsazinās ar Ogres novada pašvaldības vides speciālistu Aivaru Bigaču, tālr. 65071172 (aivars.bigacs@ogresnovads.lv )

Jautājums (29.10.2013.)

Vai Ogres pilsētā ir vieta/laukums, kur varētu izbērt savāktās nobirušās koku lapas, nopļauto zāli? Tā mēs varētu arī paši piedalīties pilsētas tīrības un kārtības uzturēšanā.

Atbild Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa (29.10.2013.)

Paldies par jautājumu un Jūsu vēlmi palīdzēt Ogres pilsētas sakopšanā.

Pašlaik Ogrē ir tikai viens laukums lapu novietošanai – Doles ielā, par lapu aizvešanu no īpašumiem jāgādā katram pašam. Pašvaldības aģentūra “Mālkalne”, kuras pārziņā ir tās apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju piegulošo teritoriju un pašvaldībai piederošo teritoriju sanitārā kopšana Ogrē, veic lapu izvešanu tikai no šīm teritorijām. Pārējiem īpašniekiem vai īpašumu apsaimniekotājiem, kuri vēlas nogādāt savāktās koku lapas uz laukumu, jāsazinās ar p/a “Mālkalne” speciālisti Mairu Rudzīti, tālr. 26609595 (darba dienās).

Plašāka informācija ir izlasāma 28.10.2013. publicētajā rakstā:
lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=15574

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?