Ķeipene

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Ķeipene


Adrese : "Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV - 5062
Tālrunis: 65033598
Fakss: 65020822
E-pasts: keipene@ogresnovads.lv

Rekvizīti: reģistrācijas nr. 90000041652, norēķinu konts: LV33UNLA0050009348632, SEB Banka, bankas kods: UNLALV2X

ĶEIPENES PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS
Darba laiks:
pirmdienās no plkst.8.00 - 12.00 un no 13.00 – 18.00;
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 - 12.00 un no 13.00 – 17.00;
piektdienās no plkst.8.00 - 12.00 un no 13.00 – 16.00.
Pusdienas pārtraukums no pl. 12 - 13.
Pirmssvētku dienās Ķeipenes pagasta pārvalde strādā bez pusdienas pārtraukuma un darba dienas ilgums ir saīsināts par divām stundām.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu ( aktuālā redakcija pieejama saistošajos noteikumos Nr.36/2014) Ķeipenes pagasta pārvaldes padotībā nodotas un saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem darbojas šādas iestādes:

Ķeipenē darbojas arī Ķeipenes pagasta bibliotēka.

PLAŠĀKA KONTAKTINFORMĀCIJA

Amats
vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasta adrese
Pagasta pārvaldes vadītājs
Vilnis Sirsonis
65020822
vilnis.sirsonis@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes sekretāre
Baiba Mietule
65033598
baiba.mietule@ogresnovads.lv
Ceļu fonda vadītājs
Kārlis Antonovs
65033598
karlis.antonovs@ogresnovads.lv
galvenā grāmatvede
Līga Mačuka
65020817
liga.macuka@ogresnovads.lv
grāmatvede
Inita Tobiase
65020817
inita.tobiase@ogresnovads.lv
kasiere
Sandra Rudņika
65033504
komunālās daļas vadītājs Aivars Kalniņš 65020820 aivars.kalnins@ogresnovads.lv
komunālās daļas grāmatvede
Inta Drēviņa
65020820
inta.drevina@ogresnovads.lv
Madlienas sociālā centra darbiniece Ķeipenes pagastā

Aija Žurēviča

65020819,

27833518

aija.zurevica@ogresnovads.lv
Madlienas sociālā centra darbiniece Ķeipenes pagastā Inga Orbidāne 65020819 inga.orbidane@ogresnovads.lv
Ķeipenes bibliotēkas vadītāja Ivita Pumpure 65020821 ivita.pumpure@ogresnovads.lv
Ķeipenes pamatskolas direktors Agnese Lepse 65033690
Ķeipenes Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete 29182598 inese.daugaviete@ogresnovads.l v
Ķeipenes Tautas nama pasākumu organizatore Santa Zēmele
Komunikāciju centra vadītāja Ķeipenes pagastā Kristīne Antonova 25577645 eizensteins@inbox.lv, kristine.antonova@ogresnovads.lv