Suntažu pagasta pārvalde

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Suntaži

Adrese : “Tautas nams”, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060, Latvija
Tālrunis: 65037004
E-pasts: suntazi@ogresnovads.lv
Rekvizīti: reģistrācijas numurs 90000024370, norēķinu konts: LV 58 UNLA 0033300130801, AS SEB banka
SUNTAŽU PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS
Darba laiks:
Pirmdien pl.8 30 - 18;
Otrdien pl. 8 30 - 17;
Trešdien pl. 8 30 - 17;
Ceturtdien pl. 8 30 - 17;
Piektdien pl. 8 30 - 16.

Pusdienas pārtraukums pl. 12 – 12 30

Suntažu pagasta pārvaldes speciālizdevums Suntažu 790. gadskārtas svētkos 2014. gada jūlijā "Zudušie Suntaži".

Suntažu pagasta pārvaldes speciālizdevums Suntažu 795. gadskārtas svētkos 2018. gada jūlijā "Suntaž u pagasts 795" .
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu ( aktuālā redakcija pieejama saistošajos noteikumos Nr.36/2014) Suntažu pagasta pārvaldes padotībā nodotas un saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem darbojas šādas iestādes:
PLAŠĀKA KONTAKTINFORMĀCIJA
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasta adrese
Pagasta pārvaldes vadītājs
Valdis Ancāns
27838313
valdis.ancans@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes sekretāre
Inese Gvelze
65037004
inese.gvelze@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes grāmatvede
Helga Elksne
65037005
26486071
helga.elksne@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes zemes ierīkotājs
Arnis Jēkabsons
65037004
arjek@inbox.lv
Pagasta pārvaldes juriste
Aija Strazdiņa
65037004
aija.strazdina@ogresnovads.lv
Pašvaldības policijas kārtībnieks
Aivars Bilders
27796865
Suntažu Kultūras nama vadītāja
Dzidra Sproģe
65037246
29217856
dzidra.sproge@ogresnovads.lv
Suntažu bibliotēkas vadītāja
Agnese Brauna
65037157
agnese_brauna@inbox.lv
Suntažu vidusskolas direktors
Mārtiņš Leja
65037319
martins.leja@ogresnovads.lv
Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktora p.i.
Aija Venškevica
65055128
ssint@ogresnovads.lv