Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Atgriezties laimīgajā zemē – savā skolā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.08.2018 04:54

18. augustā Taurupē notika Taurupes pamatskolas 80 gadu jubilejas pasākums un salidojums, kuru apmeklēja vairāk kā 200 skolas absolventu un bijušo darbinieku.

 
Skola kļuvusi par modernu un labiekārtotu izglītības iestādi
Atklājot salidojumu, pasākuma vadītāja atgādināja pazīstamā Annas Brigaderes pasaku lugas varoņa Sprīdīša sacītos vārdus, ka tik daudz kur būts un tik daudz kas redzēts, bet tik labi ir atgriezties laimīgajā zemē – mājās, ko var saukt arī par savu skolu. Uzrunājot klātesošos, Taurupes pamatskolas direktore Lonija Pušmucāne atgādināja, ka skola savu 80 gadu jubileju svin Latvijas valsts simtgades priekšvakarā, un tajā tiekas vairākas paaudzes, kuras ir izskolojusi Taurupe. Direktore pastāstīja par skolas vēsturi un atklāja, ka par bērnu skološanu Taurupē pirmās ziņas parādās jau 18. gadsimta beigās, turklāt zināšanu iegūšana visos laikos bijusi prioritāte. Lai arī izglītības sistēma piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, tomēr pamatā nekas nav mainījies, to pierāda arī direktores citētais 1934. gadā laikrakstā “Latvijas lauksaimnieks” publicētais raksts par to, kā jāmāca skolēni. Rakstā runāts par to, ka mācību saturs tiek balstīts uz zināšanu pielietošanu praktiskajā dzīvē jeb kā šobrīd moderni saka – balstīts kompetencēs. Runājot par skolu – kas tik pēdējo 80 gadu laikā nav noticis! Mainījusies cilvēku domāšana, vērtības, attieksme vienam pret otru, arī pašas Taurupes skolas statuss – kopš 2013. gada no vidusskolas tā kļuva par pamatskolu ar divām filiālēm Meņģelē un Mazozolos, ar kopējo skolēnu skaitu 135. L.Pušmucāne norādīja, ka skola ir kļuvusi par modernu un labiekārtotu izglītības iestādi, ieguvusi jaunu ārējo veidolu, gaišas un siltas klašu telpas, pie skolas uzbūvēta jauna katlumāja, izbūvēts stadions, skolēni, kuri dzīvo tālāk no skolas – tiek atvizināti uz skolu ar skolēnu autobusu un nogādāti arī mājās, dodas ekskursijās, visiem skolēniem ir nodrošinātas brīvpusdienas. "Par visu šo paldies sakām Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim un Ogres novada pašvaldībai, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. Paldies skolas kolektīvam, bijušajiem skolotājiem un darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem,” pateicās L.Pušmucāne, pateicības vārdus veltot arī skolas svētku dalībniekiem, kuri ieradušies no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai visi kopā atzīmētu savas skolas jubileju, un novēlot pozitīvas emocijas un gandarījumu, kas dos spēku un enerģiju turpmākajās gaitās, neaizmirstot lepoties ar to, ka ir piederīgi Taurupei.  
 
Skola laukos ir pagasta dvēsele
 
Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs J.Stafeckis uzsvēra, ka šis gads Taurupē ir nozīmīgs ne tikai ar to, ka Latvija svin savu simtgadi, bet arī ar Taurupes skolas nozīmīgo jubileju. “Skola, it sevišķi lauku skola, nav tikai vieta, kur apgūst zināšanas. Tā ir katra pagasta dvēsele. Ja to zaudēsim, zudīs arī pagasts. Visdrīzāk tāds pagasts, kurā tiks slēgta skola, pēc zināma laika būs tikai nosaukums uz kartes. Zinot Ogres novada pašvaldības domes attieksmi pret lauku skolām un izpratni par to nozīmi lauku dzīvē, varam būt droši, ka šeit skola būs,” sacīja J.Stafeckis, un pateicās skolas absolventiem, kuri godam nesuši Taurupes vārdu, pateicās skolotāju kolektīvam un tehniskajiem darbiniekiem. Taurupes pagasta pārvaldes Atzinības rakstu J.Stafeckis pasniedza skolas direktorei Lonijai Pušmucānei, skolotājām Vandai Prancānei, Ligitai Millerei un Daigai Rosickai, kā arī direktores vietniekam saimnieciskajā darbā Ilmāram Bulem.
 
Skola ar īpašu auru
Par skolas dzīvi atmiņās dalījās Taurupes skolas absolvente, tagad rakstniece, dzejniece un pasniedzēja Rasma Urtāne. Skolu svētkos sveica Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte. Viņa uzsvēra, ka pievienotā vērtība, mācoties Taurupes skolā, noteikti ir tās vēsturiskajai ēkai, jo šeit kādreiz bijusi muiža, kā arī tās apkārtējai videi ar īpašo auru un enerģiju, jo pie skolas plešas parks ar milzīgiem kokiem. Šie ir apstākļi, kas ļāvusi Taurupes skolā izaugt īpaši spēcīgiem un talantīgiem cilvēkiem. Svētkos sveica arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība Ogres starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa, pateicības vārdus veltos tieši skolotāju kolektīvam, kuri saviem skolēniem nebeidz dāvāt sirsnīgus smaidus un zināšanas, un aicināja šīs skolas absolventus rūpēties par savu skolu, radot bērnus un skolojot tos Taurupes skolā.
 
Svētkos sveica arī kaimiņu pagastu skolu pārstāvji no Mazozoliem, Meņģeles un Madlienas, vēlot būt stiprai skolai ar daudz bērniem.
 
Pēc svinīgā pasākuma notika kopīga fotografēšanās, satikšanās klašu telpās un lustēšanās līdz pat rīta gaismai. Salidojuma dalībniekiem bija iespēja palikt tepat skolā, vai arī doties uz Taurupes estrādi, kur uzstājās “Trīs tenori” un notika zaļumballe.
 
Ne mazums nedarbu sastrādāts!
Uz salidojumu ieradušies deviņi 1968. gada vidusskolas, 11. klases, absolventi - Arvīds Mičulis, Jānis Vērzemnieks, Māris Kaķis, Ināra Kļava (dzimusi Kundrate), Benita Linkuma, Ilga Sirmā (dzimusi Rudušāne), Antoņina Zubova, Ina Ļebedeva un Juris Līcītis. Uz salidojumu visi ieradušies no tuvākas un tālākas apkārtnes, kur nu dzīves ceļš aizvedis – Langstiņiem, Rīgas, Dundagas, Ādažiem, Ķeguma, Cēsu puses un tepat no Taurupes. Tolaik klasē mācījušies 12 skolēni – 6 zēni un 6 meitenes, klases audzinātāja bijusi Irēna Švāne. Diemžēl divus klasesbiedrus jau pavadījuši Mūžībā. Šogad aprit 50 gadi kopš skola absolvēta. Kompānija ir ļoti jautra un neilgā laikā, pārcilājot atmiņas par skolas gadiem, atminas ne vienu vien nedarbu. Kāds atceras Ināras 18 gadu jubileju pie viņas mājās, kāds atminas, ka pie klasesbiedra mājās varēja dabūt gardu vīniņu, vienu reizi nav aizbraukuši uz skolas talku, bet gan pie klasesbiedra norakt kartupeļus. Atmiņā ataust vairāki skolotāji – bioloģiju mācījis Juris Porietis, saukts par krabi, kurš nēsājis īsas bikses un milzīga izmēra kurpes. Viņš bijis ļoti labestīgs skolotājs, kurš veicis zinātniskus eksperimentus un licis jaunajiem cilvēkiem sēt īpaši apstrādātus graudus – noteiktu skaitu, sekojot līdzi to augšanas ātrumam. Kas tev deva! Jaunieši sējuši riekšavām vien! Kopumā klase bijusi draudzīga. Lai arī blēņas ne mazums sastrādāts, skolotāji vienmēr piedevuši, jo skolēni bijuši aktīvi un talantīgi – ar labiem rezultātiem piedalījušies konkursos, skatēs, sporta spēlēs un olimpiādēs. Skolas gadus ikviens atceras kā jautrus un bezrūpīgus, tie devuši pamatu visai dzīvei. “Te nebija “gribu” vai “negribu”, te bija jādara, un mēs nečīkstējām, turklāt visi esam izauguši par labiem cilvēkiem,” saka Taurupes skolas absolventi.  
 
Skolas izlaidumu svinēja pirms 68 gadiem
 
Izdodas sastapt arī pieredzes bagātāko šī salidojuma dalībnieci – taurupieti Veltu Līcīti, dzimušu Balodi (foto pa kreisi). Šogad viņa nosvinējusi savu 84. dzimšanas dienu. Taurupes skolas 7. klasi Velta absolvēja 1950. gadā kopā ar vēl sešiem citiem skolēniem, klases audzinātāja bijusi Vera Tērauda. Skolas gadi viņai palikuši gaišās atmiņās. Te, savā klasē, sastapta arī mūža mīlestība. Velta atminas, ka skolēni rakstījuši ar tinti, puslitra tintes pudeles stāvējušas skolotāju istabā, un skolotāji tās lējuši mazākos traukos katram skolēnam. Reiz skolotāja sajaukusi tintes pudeles un klasesbiedram ielējusi sarkanu tinti. Savai skolai V.Līcīte novēl pastāvēt vēl ilgus gadus.
 
Pirmais vidusskolas izlaidums
Savukārt Viktorija Bērziņa (dzimusi Grahoļska) (foto pa labi) uz savu skolu ieradusies no Ērgļiem. Šogad kundzei apritējuši 82 gadi. Taurupes septiņgadīgo skolu Viktorija absolvēja 1952. gadā, bet vidusskolu – 1958. gadā, tas bijis pirmais šīs skolas vidusskolas izlaidums un klasē mācījušies vairāk kā 20 skolēni. Arī Viktorijai ir daudz gaišu atmiņu par skolu un tās skolotājiem – kā klases audzinātājam Rakēvičam, mācoties 4. klasē, nesusi pa ceļam salasītas maijpuķītes; kā neklausījuši fiziskas skolotāju Aleksandru Graviņu; kā 5. klasē pie griestiem uz āķiem pakārusi zēnu somas un viņi, gribēdami tās dabūt lejā, ar citām somām metuši un nokritis virs tāfeles novietotā Ļeņina portrets, par ko sanākušas lielas nepatikšanas; kā vidusskolas klases audzinātājs, matemātikas skolotājs Zīlītis par grūta uzdevuma pareizu atrisināšanu ielicis tikai 4, jo tas atrisināts sarežģītāk, nekā skolotājs domājis; par rajona mēroga šaha sacensībās iegūtu uzvaru un diplomu, lai gan meitene to bija apguvusi tikai nedēļu… atmiņu ir daudz. Enerģiskā kundze uzsver, ka skolā bijuši ļoti daudz labu skolotāju – matemātikas skolotāja Rita Zvaigzne, latviešu valodas un literatūras skolotājs Tūlijs un citi, kuri devuši zināšanas visai dzīvei. V.Bērziņa savai skolai vēl atgriezties vidusskolas statusā un attīstīties.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski