Ogres upe, jūlijs, 2017

Pārskats par veikto būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai aizsargdambja pārbūvei posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.05.2017 15:36

Būvniecības ierosinātājs Ogres novada pašvaldība pamatojoties uz Ogres būvvaldes 2017.gada 30.janvāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2017-6 par publiskās apspriešanas nepieciešamību aizsargdambja pārbūvei posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē veica būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10. un 11.punktā norādīto informāciju un dokumentiem.

 
1) būvniecības ieceres veids, adrese:
 
Aizsargdambja pārbūve posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē, LV-5001.
 
Pēc Ogres novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma zemes gabals, uz kura paredzēta būvniecības iecere, ir tehniskās apbūves teritorija ar apkārt esošo aizsargjoslu ap dambi.
 
2) vieta un laiks, kad varēja iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, t. sk. vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:
 
Publiskā apspriešana un laiks iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju bija no 2017.gada 31.marta līdz 2017.gada 28.aprīlim.
 
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes aizpildot aptaujas anketu varēja iesniegt publiskās apspriešanas laikā Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001, kā arī elektroniski uz pašvaldības e-pastu ogredome@ogresnovads.lv.
 
Būvtāfele tika izvietota pretī Brīvības ielas krustojumam ar Suntažu ielu, Ogrē, bet makets tika novietots pie ziņojuma dēļa Ogres novada pašvaldībā 4.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē.
 
Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:
 
-      Ogres novada pašvaldības mājas lapā: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2017/?page=0&doc=29551;
-          Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) www.bis.gov.lv.
 
3) būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:
 
Būvniecības ieceres prezentācija un publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 20.aprīlī no pl. 17:00 līdz 17:30 Ogres novada pašvaldības Lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001.
 
4) būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma dalībnieki un to jautājumi/ priekšlikumi:
 
Uz prezentāciju ieradās:
 
-          Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais projektu vadītājs Edgars Pārpucis;
-          Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Ogres būvvaldes arhitekte Agnese Pivore Bokta.
 
Jautājumi vai priekšlikumi būvniecības iecerei netika izteikti.
 
5) atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese:
 
2017.gada 28.aprīlis
Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001
 
6) atsauksmes par būvniecības ieceri publiskās apspriedes laikā:
 
Jautājumi vai priekšlikumi būvniecības iecerei nav izteikti.
 
Aptaujas lapas (žurnāls) sabiedrības viedokļa paušanai nav aizpildīts. Pašvaldība nav saņēmusi iesniegumus no iedzīvotājiem par būvniecības ieceri un plānoto objekta pārbūvi.
 
7) informācija par būvniecības ierosinātāju (juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis):
 
Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001
reģ. nr. 90000024455
tālr. 65022170.
 
8) informācija par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis):
SIA “Ekolat”
1. Preču iela 30a, Daugavpils LV-5401
reģ. nr. 41503009958
tālr. 65424646.
 
 
Pielikums:
-          Aptaujas lapas (žurnāls) sabiedrības viedokļa paušanai;
-          Būvtāfeles foto uz 1 lapas;
-          Būvniecības ieceres prezentācijas protokols uz 1 lapas.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
22
23
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski