Lieto alkoholu un nekopj savus īpašumus

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldības policija > Informē pašvaldības policija

09.05.2012 11:49

Laika periodā no 27. aprīļa līdz 3. maijam Ogres novada pašvaldība saņēmusi 50 izsaukumus, konstatēts 129 pārkāpumi. Izdevies novērst 104 likumpārkāpumus. Aizturētas un Valsts policijas Ogres iecirknī nogādātas 30 personas, atskurbtuvē ievietotas 16 personas, savukārt patversmē - 53 personas. Sastādīti 49 administratīvo pārkāpumu protokoli (APP), izteikti 7 mutiski aizrādījumi. Par CSN pantiem sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma paziņojumi. 84 gadījumos veikts profilaktiskais darbs.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu sastādīts 41 administratīvo pārkāpumu protokols, izteikts 1 aizrādījums. 3 protokoli sastādīti par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, no kuriem divi protokoli sastādīti nepilngadīgām personām. 1 protokols par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos. 4 protokoli par sīko huligānismu. 1 protokols par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais. 11 protokoli un 1 aizrādījums par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. 11 protokoli par šādu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas. 4 protokoli sastādīti par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. 2 protokoli par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībām un 2 protokoli par dzīvošanu bez pases vai bez deklarētas dzīvesvietas.
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.20/2010 „Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” konstatēti 13 administratīvie pārkāpumi – 7 gadījumos sastādīti APP un izteikti 6 aizrādījumi. 2 aizrādījumi par apkārtējo miera traucēšanu, 4 aizrādījumi un 6 protokoli par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkohola pudeli. 1 APP par ugunskura kurināšanu publiskās vietās.
Pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē, ka bieži vien šāds patvaļīgs ugunskurs tiek iekurts Ogres Zilajos kalnos. U. Ulmanis atgādina - lai tiktu samazinātas meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, no 1. maija, uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību. Uzturoties mežos un purvos, aizliegts nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus, kurināt ugunskurus, atstāt ugunskurus bez uzraudzības, dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Par šāda pārkāpuma soda apmēru lemj administratīvo pārkāpumu komisija, par to sods var būt līdz Ls 50, bet, ja pārkāpums tiek veikts atkārtoti gada laikā, tad soda apmērs par ugunskura kurināšanu var būt no Ls 30 līdz Ls 100.
3 APP arī par saistošo noteikumu Nr.23/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā” 3.1.1. punkta neievērošanu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem savu īpašumu robežās jāsakopj ietve, iebrauktuve, grāvis, caurteka un zālājs, kam jābūt nopļautam.