janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pastiprināti kontrolē atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

19.05.2020 08:03

Ogres novads ir skaista un zaļa teritorija, diemžēl ir iedzīvotāji, kas to regulāri piemēslo, izgāžot atkritumus mežos, pļavās, pilsētas ielās, kā arī atstājot lielgabarīta atkritumus iekšpagalmos. Lai uzlabotu vides sakoptību pilsētā, pēdējā laikā Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar pašvaldības policiju pastiprinātu uzmanību pievērš atkritumu izmešanai tam neparedzētās vietās.

 
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē, ka pārkāpēju ir gana daudz. Tie ir gan iedzīvotāji, kuri izmet atkritumus uz ielas vai grāvmalās, gan atpūtnieki, kas pēc sevis atstāj atkritumu kalnus. Bezatbildīgā sabiedrības daļa apzināti kaitē mežam, atvedot un izmetot savus atkritumus, nevis tos nogādājot īpaši tam paredzētajās vietās. Viņš arī norāda, ka ārkārtējās situācijas dēļ iedzīvotāji vairāk laika pavada mājās, daudz vairāk tiek veikti remontdarbi, pāršķirotas sadzīves lietas, līdz ar to arī atkritumu daudzums ir paaudzis. Tomēr pašvaldības policija joprojām kontrolē, lai iedzīvotāji ievērotu noteikumus. 
 
Pēdējo divu mēnešu laikā vien ir izteikti 12 mutiski aizrādījumi, kā arī sastādīti 8 administratīvo pārkāpumu protokoli. U. Ulmanis uzsver, ka policijas primārais mērķis nav sodīt, bet gan novērst apkārtnes piemēslošanu, tāpēc sākumā tiek izteikti aizrādījumi, pēc kā mēslotājiem tiek likts savus izmestos atkritumus savākt. Taču dažkārt ar aizrādījumiem nepietiek - ir cilvēki, kas turpina to darīt, tāpēc tiek sastādīti arī administratīvie protokoli, kuri tiek izskatīti Ogres vai pagastu Administratīvajās komisijās, attiecīgi piemērojot atbilstošus sodus.
 
U. Ulmanis atzīmē, ka pārkāpumu novēršanai palīdz pagājušajā gadā iegādātā mobilā videonovērošanas kamera. “Esam sastādījuši grafiku, kur izvietojam un turpmāk izvietosim pārvietojamo videonovērošanas kameru, lai fiksētu atkritumu izmešanu un sauktu mēslotājus pie atbildības,” norāda U. Ulmanis. Viņš arī uzsver, ka šai kamerai ir laba izšķirtspēja, kas atvieglo pārkāpēju atpazīšanu, kā arī iespēja to novietot jebkurā vietā ļauj vieglāk pārraudzīt teritoriju. Arvien vairāk ir tādu gadījumu, kad pašvaldības policijas ekipāža notver mēslotāju nekavējoties pārkāpuma vietā.
 
Jāatzīmē, ka joprojām aktuāla problēma ir lielgabarīta atkritumu atstāšanu iekšpagalmos, neievērojot, SIA “Ogres Namsaimnieks” izveidoto lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiku. Tāpat daudzi privātmāju iedzīvotāji savus atkritumus izmet daudzstāvu māju atkritumu konteineros vai atstāj pie konteineriem. Turklāt, aptuveni 60% mēslotāju oficiāli deklarēti citos novados, kā arī tiem nav noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. Arī šie gadījumi tiek izskatīti  Administratīvajās komisijās, attiecīgi piemērojot atbilstošus sodus.
 
Pašvaldības policija atkritumu izmešanas uzraudzībā aicina iesaistīties arī pašus novada iedzīvotājus, jo kopīgiem spēkiem var iegūt efektīvāku rezultātu: “Ja pamanāt, ka kāds atstāj atkritumus tam neparedzētās vietās vai pie konteineriem izkrauj savus atkritumus ārpus noteiktā atkritumu izvešanas grafika, aizrādiet vai arī veiciet foto fiksāciju un informējiet par šiem gadījumiem pašvaldības policiju.” Viņš uzsver, ka arī turpmāk atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošana tiks pastiprināti kontrolēta.
 
Lielgabarīta atkritumus un elektrotehniku var nodot SIA “Ķilupe”
Atgādinām, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” ir izveidojis konkrētu grafiku lielgabarīta atkritumu (nolietotas mēbeles) izvešanai, tāpēc iedzīvotāji aicināti šos atkritumus pie savu māju konteineriem novietot tikai šajos datumos, lai tie nekrātos un nepiemēslotu apkārtni.
 
SIA “Ogres Namsaimnieks” neveic būvniecības atkritumu izvešanu – ja tiek veikti būvdarbi, iedzīvotājam pašam ir jānodrošina būvniecības atkritumu konteiners. Pie lielgabarīta atkritumiem nedrīkst novietot celtniecības, remontu un sadzīves atkritumus. Ja nepieciešams izvest lielāku daudzumu atkritumu, piemēram, mēbeles no dzīvokļa īpašuma, dzīvokļa īpašniekam jāpasūta atsevišķi lielgabarīta atkritumu konteiners, par kuru arī jāveic samaksa - 8 m3 konteinera izmaksas no nākamā gada janvāra ir 155 EUR plus PVN 21%. To var pieteikt uz iesnieguma pamata SIA “Ogres Namsaimnieks”.
 
Lielgabarīta un cita veida šķirotos atkritumus (nolietoto elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, piena/sulas pakas, PET pudeles, baterijas, akumulatorus, metāla atkritumus utt.) var nodot bez maksas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Ogrē, Akmeņu ielā 43B. Laukumā Ogres novada iedzīvotāji viena mēneša ietvaros bez maksas var nodot neierobežotā daudzumā šķirotos atkritumus un vienu vienību lielgabarīta atkritumus, piemēram, vienu skapi, gultu, dīvānu utt. Par maksu laukumā iedzīvotāji var nodot vieglo automašīnu riepas. Maksa par vienas riepas pieņemšanu ir 2.00 EUR ar PVN. Iedzīvotājiem pašiem jāorganizē transports uz laukumu, bet laukumam ir ļoti ērts darba laiks, līdz ar to ir iespējas atbrīvoties no atkritumiem gan vakaros, gan brīvdienās.
 
Laukuma Akmeņu ielā 43B, Ogrē, darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien – no pl.10.00 līdz 19.00; sestdien, svētdien un svētku dienās – no pl.10.00 līdz 16.00.
 
Ja ir lielāks atkritumu daudzums, tiek piedāvāta iespēja pasūtīt SIA “Ķilupe” lielgabarīta konteineru. Tilpumi (izmēri) ir dažādi – 8, 10 un 15 kubi. Cenas atkarīgas no adreses, kur vajadzīgs pakalpojums un konteinera tilpuma. Šo informāciju var noskaidrot pa tālr. 29241492.
 
Ja ir nolietojusies elektrotehnika, no kuras iedzīvotāji vēlas atbrīvoties, bet nav iespēja pašiem to izvest, SIA “Ķilupe” to savāc bez maksas, aizbraucot pie katra klienta individuāli. Pakalpojumu var pieteikt pa tālr. 65071222, 29104053, ar katru klientu tiek saskaņots pakalpojuma izpildes laiks darba dienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00.
 
Atbildība par noteikumu neievērošanu
Saistošie noteikumi Nr.14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 12. punktā citu starpā noteikts, ka “atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts novietot, izbērt vai izliet atkritumus vietās un veidā, kur un kādā veidā to savākšana vai apglabāšana nav atļauta ar šiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem; ievietot atkritumus konteineros, kas ir paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju atkritumu savākšanai”. Par šo noteikumu neievērošanu personas tiek sodītas pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta 1. daļas, kas nosaka: “Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1000 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2100 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas. Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 euro.”
 
Ogres novada pašvaldība un pašvaldības policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savas apkārtnes tīrību un lielāku uzmanību pievērst atkritumu šķirošanai!
 
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?