Ogres upe, jūlijs, 2017

Informācija par infrastruktūras projektiem šogad Ogres novadā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.04.2019 08:37

Katru gadu Ogres novada pašvaldības budžetā tiek plānoti un piesaistīti līdzekļi infrastruktūras sakārtošanai. Darbi notiek plānveidīgi un šogad tiks turpināti.

 
Galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers informē, ka šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, līdzās citiem saimnieciskiem darbiem infrastruktūras atjaunošanai (asfaltbetona atjaunošana, gājēju ceļu seguma atjaunošana, izbūve un remonts) Ogrē un Ogresgalā pašvaldības budžetā atvēlēti vairāk nekā 300 000 eiro. Plānveidīga infrastruktūras sakārtošana turpinās.
 
Šogad notiks seguma maiņa stāvlaukumā pie Ogres novada Kultūras centra Brīvības ielā 15 (pieguļ Upes prospektam, atrodas elektromobiļu uzlādes stacija), tiks sakārtotas arī apakšzemes komunikācijas. Šobrīd notiek dokumentācijas sagatavošana projektēšanas uzsākšanai.
 
Šogad paredzēti brauktuves asfaltēšanas darbi posmā no Turkalnes ielas līdz Sūnu ielai (gar Ogres pansionātu), kā arī brauktuves remontdarbi Kamēliju ielā “Lašupēs”.
 
Pagājušajā gadā vairākos posmos dzīvojamo masīvu iekškvartālos Mālkalnes prospektā notika gājēju celiņu seguma maiņa. Arī šogad šāda veida darbi tiks turpināti. Gājēju ceļu bruģēšana šobrīd ir ieplānota Meža prospektā 5, Skolas ielā 12, Mālkalnes prospektā 24 – 18, Mālkalnes prospektā 22 – 20.
 
Šogad tiks veikta gājēju trotuāra projektēšana Jaunogres prospektā no Raiņa prospekta līdz bijušā trikotāžas kombināta ēkai. Visticamāk, paši būvdarbi tiks uzsākti nākamgad. Šogad plānots veikt arī trotuāra remontdarbus no Saules prospekta (Jaunogres dzelzceļa stacijas puses) līdz veikalam “Aibe”, kas atrodas Zilokalnu prospektā 8. Šobrīd notiek gājēju trotuāra un apgaismojuma izbūves Vidzemes ielā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai projektēšanas darbi, šogad arī plānots veikt būvdarbus. Plānots atjaunot ietvi pie Loka ielas 2. Ietves remontdarbi tiks veikti arī Strēlnieku prospektā no gājēju tilta līdz Dārza ielai – tiks nomainīts asfaltbetons un nomainītas ceļu apmales jeb bortakmeņi. Ar divkāršas virsmas apstrādi uz piesūcinātām šķembām tehnoloģiju tiks atjaunots grants ielas segums Lēdmanes ielā.
 
Šogad notiks Strazdu ielas (Pārogre) izbūves darbu 1. kārta. Pagājušajā gadā notika šī ceļa izbūves projektēšana. Tā kā ceļa posms šobrīd atrodas privātīpašumā, projekta ietvaros plānots mainīt ceļa trajektoriju. 
 
Sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” šogad plānots atjaunot ietvi no dzelzceļa stacijas “Pārogre” līdz Pārogres gatvei. Lai uzlabotu gājēju un velobraucēju pārvietošanās iespējas un drošību, Ogres novada pašvaldība veiks šī posma pārbūves darbus. Pašlaik tiek gatavoti dokumenti, lai varētu uzsākt projektēšanas darbus. Šo 263 m garo posmu paredzēts nobruģēt ar betona bruģakmens segumu, kā arī atjaunot apkārt esošo zaļo zonu.
 
Šogad tiks sakārtots piebraucamais ceļš un laukums apkārt Ogresgala Tautas nama ēkai – notiks jauna bruģa ieklāšana. Piedaloties biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu, šogad pie tautas nama plānots izbūvēt brīvdabas skatuvi, labiekārtot stāvlaukumu un izbūvēt bruģētu ietvi. Šī projekta kopējo izmaksu summa plānota 53 874,98 eiro.
 
Pagājušajā gadā tika atjaunots ielu apgaismojums 27 ielās “Lašupēs” un Pārogrē, kur AS “Sadales tīkls” pakāpeniski veic elektrības balstu demontāžu, elektrības kabeļus ieguldot zemē. Tā kā ielu apgaismojums visbiežāk atrodas tieši uz šiem balstiem, lai iedzīvotāji nepaliktu bez ielu apgaismojuma, pašvaldība veic jaunu apgaismojuma balstu un gaismekļu montāžu, tā uzlabojot arī apgaismojuma kvalitāti un izmaksas, jo tiek uzstādīts LED apgaismojums. Lašupēs un Pārogrē ielu apgaismojuma sakārtošana turpināsies arī šogad.
 
Jāpiebilst, ka pašvaldība šogad plāno īstenot projektu “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā”. Projekta ietvaros paredzēts ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma sistēmā, kas samazinās elektroenerģijas patēriņu, tādējādi veicinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu Ogres pilsētā. Projekta ietvaros plānots nomainīt ielu gaismekļus (920 gab.) 122 ielās vai ielu posmos, projekts paredz jauno viedo pilsētvides tehnoloģiju iegādi, piegādi, montāžu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 781 998,80 eiro, no kurām Finanšu instrumenta līdzfinansējums būtu 547 399,16 eiro. Šobrīd notiek tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkuma izsludināšanai.
 
Pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi arī ceļa malu zāles pļaušanai, Ogres kapsētas “Smiltāju kapi” teritorijas stāvlaukuma un pievedceļa uzturēšanai, divu tiltu (Ogrē, Tūju ielā, un Lauberē tilts pār Abzi) tehniskā stāvokļa novērtēšanai, tranzīta ielu (Rīgas iela, Tīnūžu iela) uzturēšanas darbiem, grants seguma atjaunošanai un remontam Ogres pilsētā un Ogresgalā, atputekļošanas darbiem ielām un ceļiem Ogrē un Ogresgalā.
 
Projekti, kas saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu
Pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas speciālisti šobrīd strādā ar vairāku projektu sagatavošanu, kas saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu. Tiek gatavoti dokumenti trīs satiksmes apļu (Kalna prospektā pie Skolas ielas, Kalna prospektā pie Ogres Mūzikas skolas un iebrauktuves uz Ogres 1. vidusskolu) un Kalna prospektā pie Brīvības ielas) un Ogres Mūzikas skolas stāvlaukuma projektēšanai. Pēc iepirkuma izsludināšanas sāksies projektēšanas darbi. Notiek gājēju un veloceliņa Ogre – Ogresgals projektēšana.

Aprīļa sākumā ir noslēgts līgums ar SIA “Evolution Road” par Egļu ielas un Kadiķu ielas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Pagājušajā gadā tika uzsākta Birzgales ielas pārbūves būvprojekta izstrāde, šogad projekts ir izstrādāts un akceptēts. Būvdarbi Birzgales ielā visdrīzāk tiks uzsākti nākamgad.
 
Skolas ielas pārbūve paredz stāvlaukumu sakārtošanu
Šobrīd notiek dokumentācijas sagatavošana (projektēšanas uzdevums), lai varētu izsludināt iepirkumu Skolas ielas un stāvlaukumu pārbūves būvprojekta izstrādei. Projektēšanas izstrāde varētu notikt visu šo gadu un plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks – nākamais gads. Projekta ietvaros plānota Skolas ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas līdz Pirts ielai) un stāvlaukumu (pretim lielveikalam “Maxima” un Ogres tirgum) pārbūve, projekta ietvaros plānots sakārtot arī kāpnes, kas pieguļ Ogres dzelzceļa stacijai, uzlabot ielu apgaismojumu, ierīkot elektromobiļu uzlādes staciju.
 
Šogad tiks pabeigta skvēra pārbūve
Šogad ir plānots pabeigt Brīvības ielas skvēra pārbūvi, realizējot būvniecības otro kārtu, kurā tiks pārbūvēts posms no Pļavas ielas līdz gājēju tunelim un telpa starp Brīvības ielu un Ogres novada Kultūras centru, paredzot plašākas rekreācijas iespējas. Projekta ietvaros tiks nobruģēts gājēju ceļš un taciņas. Tiks izbūvētas velonovietnes, uzstādīts interaktīvais informācijas stends ar tūrisma informāciju, tiks veikti apzaļumošanas darbi, uzstādīti atpūtas soli. Projekta ietvaros paredzēts sakārtot arī Ogres Mākslas skolas ēku – atjaunot ēkas cokolu un sakārtot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Būvprojektu ir izstrādājusi SIA “Alps”. Šobrīd ir izsludināts būvdarbu iepirkums, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12. aprīlis. Darbus plānots uzsākt maijā un pabeigt augustā.
 
Notiek Parka ielas būvprojekta izstrāde
Šobrīd notiek cenu aptauja Parka ielas pārbūves (posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai) būvprojekta izstrādei, kas noslēgsies aprīļa otrajā nedēļā. Pēc būvprojekta izstrādes notiks Parka ielas pārbūves būvdarbu iepirkums. Plānots, ka ielas pārbūves darbi tiks uzsākti jau šogad. Parka ielā tiks mainīta satiksmes organizācija bērnudārza “Strautiņš” rajonā, uzlabojot satiksmes drošību, nomainīts brauktuves segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš, nomainīts ielu apgaismojums, izbūvēta slēgta tipa lietus ūdens kanalizācija.
 
Atsākti darbi Jāņa Čakstes prospektā
Būvdarbi Jāņa Čakstes prospektā Ogrē tika uzsākti pagājušā gada aprīlī un šī gada janvārī, ņemot vērā laika apstākļus, šajā objektā iestājās tehnoloģiskais pārtraukums.
 
Darbi J.Čakstes prospektā atsākās 8. aprīlī. J. Čakstes prospektā šogad atlicis veikt trotuāru un brauktuves izbūvi, kā arī labiekārtošanas darbus. Būvdarbu izpildes termiņš ir šī gada 30. septembris, bet darbi varētu tikt pabeigti ātrāk - jau jūlijā.
 
J. Čakstes prospektā notiek pārbūves 2. kārtas būvniecības darbi projekta "Jāņa Čakstes prospekta pārbūve II kārta – Jāņa Čakstes prospekts, Ogre” ietvaros. Darbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”, kuru pašvaldība izraudzījās publiskā iepirkuma rezultātā un 2018. gada 16. janvārī noslēdza līgumu par kopējo līgumsummu 2 418 862,75 eiro bez PVN. Darbi tiek veikti atbilstoši būvprojektam, ko 2018. gadā izstrādāja SIA "A Vide".
 
Izbūvējot objektu, pilsēta iegūs sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu – ar pārbūvētu brauktuvi, pārveidotiem krustojumiem un nobrauktuvēm, atjaunotām sabiedriskā transporta pieturām, uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, jaunu ielas apgaismojumu, labiekārtotu teritoriju, kā arī ar jauniem, mūsdienu standartiem atbilstošiem inženierkomunikāciju tīkliem zem ielas (lietus ūdens kanalizācijas tīkli, sadzīves kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli, gāzes apgādes tīkli, apgaismojums). Kopējais posma garums, kurā tiks veikti būvdarbi, ir 1265 m.
 
Turpinās Rūpnieku ielas pārbūves darbi
Šī gada janvāra beigās, ņemot vērā laika apstākļus, Rūpnieku ielā tika noteikts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums. 11. martā darbi šajā objektā tika atsākti. Līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam Rūpnieku ielā ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija posmā no Ogres ielas līdz Brīvības ielai un no Brīvības ielas līdz Kastaņu ielai.
 
Rūpnieku ielas pārbūves darbi tika uzsākti 2018. gada 23. novembrī saskaņā ar būvprojektu. Darbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””, ar kuru Ogres novada pašvaldība 2018. gada 14. maijā noslēdza līgumu par Rūpnieku ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Ielas pārbūves projekta īstenošana paredzēta astoņu mēnešu laikā no darbu uzsākšanas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 30. augustam.
 
Kopējā līguma summa ir 1 029 630 eiro bez PVN, t.sk. par būvprojekta izstrādi 44 467,50 eiro, autoruzraudzību būvdarbiem 16 747,50 eiro un būvdarbiem 968 415 eiro. Rūpnieku ielas pārbūves būvuzraudzību veic SIA “Liepavoti RE”.
 
Izbūvējot objektu atbilstoši akceptētajam projektam, pilsēta iegūs vēl vienu sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu – ar pārbūvētu brauktuvi, pārveidotiem krustojumiem un nobrauktuvēm, uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, jaunu ielas apgaismojumu, labiekārtotu teritoriju, kā arī ar jauniem, mūsdienu standartiem atbilstošiem inženierkomunikāciju tīkliem zem ielas (lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, elektronisko sakaru tīkli un apgaismojums). Kopējais posma garums, kurā tiks veikti būvdarbi, ir 1026 m. Darbi tiks veikti pa posmiem, katram no tiem izstrādājot atsevišķu satiksmes organizēšanas shēmu.
 
Pašvaldība aicina ievērot uzstādītās ceļa zīmes pie būvobjektiem un braukt atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, būt iecietīgiem pret notiekošajiem ceļa pārbūves darbiem un, ja iespējams, izmantot apbraucamos ceļus.
 
Pārbūvē kāpnes
 
Lai uzlabotu gājēju drošību un vides pieejamību, pagājušā gada septembrī tika uzsākti kāpņu pārbūves darbi pie ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē. Kāpnes ir būvētas pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā un bija avārijas stāvoklī. Ziemas periodā objektā bija noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, šogad marta beigās darbi tika atsākti. Darbus veic SIA “I.K.Būve”. Pagājušajā gadā tika veikta kāpņu demontāža, kāpņu pamata betonēšana, lietus kanalizācijas un elektrības pievada izbūve. Šogad atlicis ieklāt granīta akmens plāksnes, izveidot betona bruģakmens segumu, ierīkot apgaismojumu un veikt apzaļumošanu (paredzēti skuju koku, krūmu un parka rožu stādījumi). Lai nodrošinātu vides pieejamību, būvdarbu otrajā kārtā tiks izbūvēts pacēlājs. Līgumā noteiktais visu būvdarbu izpildes termiņš ir 30. aprīlis. Kāpņu pārbūves izmaksas – 120 524,57 eiro (bez PVN).
 
 
 
Darbi uz ceļiem Ogres novada pagastos
Grants ceļu pārbūve
Šogad tiks īstenots projekts “Grants ceļu posmu pārbūve Ogres novadā – II kārta”, kura ietvaros tiks pārbūvēti vairāki grants ceļu posmi Ogresgala, Suntažu un Madlienas pagastā.
 
Ogres novada pašvaldība startē Lauku atbalsta dienestā ar projektu par šādu grants ceļu posmu pārbūvi:
Saskaņā ar konkursa “Grants seguma ceļu pārbūve” iepirkumu komisijas 2019. gada 7. februāra lēmumu līguma slēgšanas tiesības par grants ceļu pārbūvi piešķirtas šādiem uzņēmumiem:
1. Piegādātāju apvienībai SIA “Baustelle” un CBF SIA “Binders” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par grants seguma ceļa Ogresgala pagastā, V967 posmā Kauliņi-Pīlādži (I un II kārtas), Suntažu pagasta autoceļa A1, kā arī Madlienas pagasta autoceļa A1 posmā Aveni-Šušeni pārbūvi. Līguma summa – 1 815 714,69 eiro (ar PVN);
2. SIA “STRABAG” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par autoceļa A1 posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūvi. Līguma summa – 336 508,41 eiro (ar PVN).
 
Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoms ir 2 264 213,43 eiro, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 1 139 393,44 eiro, atbalsta apmērs ir 1 025 454,10 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir 113 939,44 eiro un neattiecināmās izmaksas ir 1 124 819,89 eiro. Kopējās projekta izmaksās iekļautas arī būvprojektu izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksas.
 
Ogres novada pašvaldība projektu ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā, būvdarbus plānots uzsākt 2019. gada 1. pusē un šogad arī pabeigt.
 
Notiks pievedceļa pārbūve līdz trošu tiltam
Piedaloties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā (valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”), pašvaldība saņēma atbalstu un 2018. gada jūnijā dome pieņēma lēmumu par nepieciešamā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma apjomu no pašvaldības puses projekta īstenošanā. Projekta ietvaros divu gadu laikā tiks veikta trošu tilta būvniecība pāri Ogres upei, kas savienos Meņģeles un Mazozolu pagastu, notiks 700 metrus gara pievedceļa pārbūve līdz šim tiltam, skatu platformas būvniecība zemes gabalā “Patmalnieki” Ogres upes krastā, kā arī infrastruktūras labiekārtošana šo objektu tuvumā. Šobrīd ir izsludināts iepirkums minētā pievedceļa pārbūvei, šobrīd tiek sagatavota būvniecības tehniskā specifikācija un iepirkuma dokumenti trošu tilta un skatu platformas būvniecībai. Projekta kopējās izmaksas plānotas 246 409,51 eiro, no kuriem 86 243 eiro segs Latvijas Vides aizsardzības fonds un 160 166,51 eiro – Ogres novada pašvaldība no 2018. gada budžeta “Neparedzētiem gadījumiem” un 2019. gada budžeta.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski