Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes un komiteju sēžu tiešraide

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

09.04.2020 08:40

 
 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
notiek 2020.gada 9.aprīlī pulksten 8.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada krīzes vadības grupas nolikums” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale
2.      Par Ogres novada krīzes vadības grupas sastāva ievēlēšanu. Ziņo D.Bārbale
3.      Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu. Ziņo D.Bārbale
4.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 31.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā”. Ziņo D.Bārbale
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 9.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·   Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·    Domes sēde 16.04.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.             Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 9.10
1.2.       Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.15
1.3.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.20
1.4.       Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov., apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.25
1.5.       Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.30
1.6.       Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.35
1.7.       Par Ogres pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežu precizēšanu un Ogresgala notekūdeņu aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.40
Papildus iekļaujamais jautājums:
  1. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.45
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   J.Laizāns
 
 


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 9.aprīlī pulksten 9.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.             Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumiem Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.50
2.2.       Par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumiem Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”. Ziņo O.Tinkuse pulksten 9.55
2.3.       Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo S.Zemīte pulksten 10.00
2.4.       Par valsts nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1A, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 003 0687) un Zvaigžņu ielā 101, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 003 0708) pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo I.Kažoka pulksten10.05
2.5.       Par piešķirtā finansējuma XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem novirzīšanu pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10
2.6.       Par atkārtotu nedzīvojamo telpu nomas izsoli Ogresgala tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov. Ziņo E.Aupe pulksten 10.15
2.7.       Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres svarcelšanas klubs”. Ziņo I.Švēde pulksten 10.20
2.8.       Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2020.gada budžeta ietvaros. Ziņo L.Zirnīte pulksten 10.25
2.9.       Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.30
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis
 
 


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2020.gada 9.aprīlī pulksten 10.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.             Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.       Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.____/2020 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir naudas balvas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.35
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski