Brīvības iela 24.04.2019.

Administratīvi teritoriālā reforma

Apstiprināta pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļa

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 26. martā tika pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu. Lasīt vairāk

29.03.2021 11:24

Aicinājums līdzdarboties Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādē

Aicinājums līdzdarboties jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstība stratēģijas 2021.-2034. gadam un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes procesā. Lasīt vairāk

18.03.2021 15:29

Uzņēmēju aptauja par jaunveidojamā Ogres novada attīstības plānošanu

Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības turpina aktīvu darbu pie jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes. Lasīt vairāk

17.03.2021 10:10

Atklātā vēstule Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam un deputātiem

Godātais Trapiņa kungs! Cienījamie deputāti! Šobrīd pašvaldībās ir kārtējā gada budžeta veidošanas un apstiprināšanas laiks. Katra jaunveidojamā Ogres novada pašvaldība pieņems savu budžeta plānu, paredzot tajā ieņēmumus un izdevumus un cenšoties tos sabalansēt tā, lai spētu finansēt ne tikai ikdienas funkciju izpildi, bet arī zināmu daļu līdzekļu ieplānot attīstībai. Lasīt vairāk

19.01.2021 12:12

Ogres novadnieka karti varēs izmantot ikviens jaunā novada iedzīvotājs

Gatavojoties kopīgai dzīvei un darbam Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā izveidotajā Ogres novadā, kurā ietilps pašreizējie četri – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – novadi, turpinās pagājušā gada vasarā iesāktais darbs saistībā ar ATR ieviešanu un jaunās pašvaldības darbības modeļa izstrādi. Lasīt vairāk

13.01.2021 18:10

Notikusi apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce

Lai ievēlētu jaunveidojamā Ogres novada vēlēšanu komisiju 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4. punktu, 26. novembrī notika Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību deputātu kopsapulce. Lasīt vairāk

26.11.2020 08:24

Uzsāks jaunveidojamā Ogres novada attīstības stratēģijas izstrādi

Šodien, 24. novembrī, Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu. Lasīt vairāk

24.11.2020 10:17

Paziņojums par apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces sasaukšanu

Lai ievēlētu jaunveidojamā Ogres novada vēlēšanu komisiju 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4. punktu, 2020. gada 26. novembrī plkst. 10.00 notiks Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību deputātu kopsapulce. Lasīt vairāk

23.11.2020 11:56

Četru novadu deputāti lemj par vēlēšanu komisijas izveidi

2021. gada 5. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Novados, kurus skar administratīvo teritorija apvienošana, līdz šī gada 1. decembrim ir jāizveido jauna vēlēšanu komisija, kuras kompetencē ietilps tikai 2021. gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošana apvienotajā novadā. Lasīt vairāk

05.11.2020 13:56

Izstrādās attīstības programmu jaunveidojamajam Ogres novadam

Šī gada 17. septembra Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums atcelt 21.11.2019. domes lēmumu par Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādi faktiskajās Ogres novada administratīvajās robežās un apstiprināt Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu jaunveidojamai Ogres novada administratīvajai teritorijai. Lasīt vairāk

23.09.2020 08:13

Politika – kompromisa māksla

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, jāveic dažādi kompromisi. Svarīgi ir līdzsvarot sabiedrības intereses – gan starp dažādām iedzīvotāju grupām, gan starp novadiem un to priekšsēdētājiem. Nevar būt tikai es un mans. Lai to varētu panākt, katram ir jāpaiet kāds solis pretī. Lasīt vairāk

21.07.2020 17:01

Domes priekšsēdētāji tiekas darba grupas sanāksmē par ATR ieviešanu

Šodien, 20. jūlijā,  notika kārtējā darba grupas tikšanās par administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanu, kurā pirmo reizi piedalījās priekšsēdētāji no visiem četriem novadiem – Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes -, kas tiks apvienoti jaunajā Ogres novadā. Lasīt vairāk

20.07.2020 16:07

Notikusi pirmā darba grupas sanāksme par ATR ieviešanu

Šodien, 8. jūlijā, jaunā Ogres novada struktūras izveides koordinatora Jura Saratova vadībā notika pirmā darba grupas sanāksme par Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, kas paredz Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu apvienošanu ar Ogri kā novada administratīvo centru. Pirmais solis ir kapitālsabiedrību un to sniegto pakalpojumu izvērtējums katrā novadā, lai piedāvātu labāko risinājumu visa novada vienmērīgai attīstībai.

Lasīt vairāk

08.07.2020 15:53

Ogrei piešķir valstspilsētas statusu

Saeima otrdien, 26. maijā, sāka skatīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu trešajā, galīgajā lasījumā. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja priekšlikumu, ka Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās. Valstspilsētas statuss tiek piešķirts arī Ogres pilsētai. Lasīt vairāk

27.05.2020 12:44

Jaunā Ogres novada struktūras izveidi koordinēs Juris Saratovs

Šodien, 27. aprīlī, triju kaimiņu novadu – Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – pašvaldību domju priekšsēdētāji Raivis Ūzuls, Santa Ločmele un Egils Helmanis tikās saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Lasīt vairāk

27.04.2020 16:39

Dome atbalsta priekšlikumu Ogres pilsētai noteikt valstspilsētas statusu

Šodien Ogres novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē nolēma atbalstīt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšlikumu Ogres pilsētai noteikt valstspilsētas statusu. Lasīt vairāk

27.04.2020 16:08

Pēc ATR iedzīvotājiem jāsaņem kvalitatīvi pakalpojumi

Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) Latvijā virzās uz priekšu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu Saeima ir izskatījusi otrajā lasījumā un gatavojas likumprojekta izskatīšanai trešajā, galīgajā lasījumā. Lasīt vairāk

20.04.2020 13:50

Ogres novada dome atbalsta likumprojektu par teritoriālo reformu

Šodien Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīts jautājums par atbalstu likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Lasīt vairāk

19.12.2019 12:54
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?