Brīvības iela 24.04.2019.

Jaunieši gūst praktiskas zināšanas divu dienu apmācībās

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

05.12.2018 16:31

Lielvārdes novada pašvaldība kopā ar Ķeguma novada pašvaldību un Ogres novada Bērnu un jauniešu centru kopš 2018.gada septembra ir uzsākusi īstenot Erasmus+: Jaunatne darbībā Strukturētā dialoga projektu “Kopā varam labāk” (Nr.2018-2-LV02-KA347-002172).

 
Strukturētais dialogs ir veids, kā neformālā veidā jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem diskutēt par jauniešu līdzdalību, par iespējām un sadarbību, iegūstot rezultātus, kas ir būtiski jaunatnes politikas tālākā veidošanā un katra jaunieša izpratnes veidošanā par aktīvu līdzdalību savas un citu jauniešu dzīves pozitīvā ietekmēšanā.
 
2018.gada 11.oktobrī notika projekta pirmā aktivitāte – A1 Strukturētā dialoga tikšanās Ogres novada Kultūras centrā, uz kuru bija ieradies kupls dalībnieku skaits – 80. Kopīgās jauniešu un lēmumpieņemēju diskusijās un darba grupās tika izvirzīti 8 ilgtspējīgas sadarbības virzieni.
 
Otrā projekta aktivitāte norisinājās Ķeguma novadā, Rembates pagastā, viesu nama kompleksā “Dimantu kalns”, kur divas dienas (no 29.11. līdz 30.11.2018.) jaunieši aizvadīja intensīvas un radošas apmācības. Kopā no Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadiem pulcējās 50 jaunieši, kā arī pašvaldības speciālisti un pārstāvji no novadu domēm. Apmācību programmas galvenais mērķis bija izvirzīt 4 grupu projektu idejas (izmantojot pirmajā aktivitātē jau izvirzītos 8 sadarbības virzienus), izveidot darba un domubiedru grupas, kas veidos kopīgus grupu projektiem, izstrādāt grupu projektu plānus un vienoties par nākošajiem soļiem, lai sagatavotos projekta īstenošanai dzīvē.  Paši jaunieši, piedaloties projekta aktivitātēs, vēlas nostiprināt sadarbību starp novadiem, rīkot kopīgus jauniešu pasākumus, izvirzīt kopīgus sadarbības mērķus, veicināt novadu attīstību, lai jaunieši nebrauktu prom.
 
Pirmajā apmācību dienā jaunieši, izmantojot neformālās aktivitātes un spēles, iepazinās, saliedējās, veica komandu uzdevumus ar mērķi sadarboties. Dienas turpinājumā nodarbību vadītāja Līga Siliņa iepazīstināja jauniešus ar līdzdalības veidiem un resursiem, ievirzīja projekta idejas tēmas izvēlē, ģenerējot idejas ar spēles palīdzību, kā arī ievadīja turpmākos soļus projekta plānošanā, prezentēšanā, realizācijā. 
 
Otrajā apmācību dienā pārstāvji no biedrības “Latvijas Debašu asociācija” jauniešus iepazīstināja ar debatēšanas mākslu, publisko runu un kritisko domāšanu, pašiem jauniešiem aktīvi darbojoties, tika izvirzīti labākie debatētāji, kas mini debašu konkursā saņēma arī gandarījuma balvas. Mācībās uzsvars tika likts uz praktiskām, dzīvē pielietojamām prasmēm. Jaunieši vingrinājās pielietot debatēšanas metodes. Otro dienas pusi jaunieši pavadīja radošuma veicināšanas aktivitātēs, izmantojot neformālās izglītības metodes.
 
Jaunieši projekta noslēgumā izvērtēs savas mācīšanās kompetences, izmantojot Youthpass sertifikātu, tāpēc ļoti nozīmīga bija katras dienas izvērtēšana un mācību rezultātu dokumentēšana.
 
Kā atzīst paši jaunieši, šīs apmācības bija ļoti vērtīgas, jo iemācījušies: radīt idejas, publiski runāt, izteikt viedokli, sadarboties grupās; kritiskā domāšana NAV kritizēšana, plānot projektu, debatēt, iepazīti jauni draugi no citiem novadiem un nodibināti kontakti.
 
Pēc apmācībām jaunieši kopā ar mentoriem (pašu izvēlētiem novadu politiķiem vai lēmumpieņēmējiem) aktīvi turpinās strādāt pie saviem grupu projektiem, lai janvārī jau tiktos nākošajā aktivitātē – Politiķu ēnošanā!
 
Paldies aktīvajiem jauniešiem un  Lielvārdes, Ķeguma un Ogres domju pārstāvjiem par piedalīšanos!
 
Paldies apmācību vadītājiem un organizētājiem!
 
Paldies viesu kompleksa “Dimantu kalns” viesmīlīgajiem saimniekiem!
 
Video par apmācībām pieejams ŠEIT.
 
Projekta “Kopā varam labāk” mērķis ir - veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, attīstot jauniešu politisko līdzdalību un izpratni par politiskās līdzdalības veidiem un iespējām Lielvārdes novada, Ķeguma novada un Ogres novada pašvaldībās. Projekts ir kā turpinājums jau Lielvārdes novada pašvaldības no 01.10.2016. – 30.09.2017. īstenotajam projektam Erasmus+ programmas "Jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs politiskās līdzdalības veicināšanai Lielvārdes novadā “Nāc un runāt sāc!”, kas pierādīja, ka starptautiskie projekti ir būtisks atbalsts jaunatnes jomas attīstīšanai pašvaldībā un neformālā izglītība “mācoties darot” ir ļoti svarīgs stūrakmens aktīvas mūsdienu sabiedrības veidošanā.
 
Šogad uzsāktajā Erasmus+ programmas projektā “Kopā varam labāk” kopumā paredzētas sešas aktivitātes (2 Strukturētā dialoga tikšanās, apmācības, politiķu ēnošana, grupu projekti, forums, jauniešu pieredzes brauciens), kā galveno galarezultātu iegūstot 4 starpnovadu grupu darbus - projektus, kas ļaus turpināt 3 novadu aktivitātes jau plašākā sadarbības līmenī.
 
“Projekts “Kopā varam labāk” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”
 
Informāciju sagatavoja Agnese Vovčenko, Lielvārdes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste projekta “Kopā varam labāk” koordinatore

 


Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
12
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?