Starptautiskā sadarbība turpinās

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > Ziņas, jaunumi

31.01.2013 15:47

Ogres novada pašvaldība jau kopš pagājušā gadsimta 90-o gadu vidus aktīvi un pastāvīgi sadarbojas ar vairākām pašvaldībām ārvalstīs. Pašvaldībai ir sadarbības partneri no sadraudzības pašvaldībām, ar ko ir noslēgti sadarbības līgumi, un ir sadarbības partneri atsevišķu projektu ietvaros.

Ogres novada pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums ar Hengelo pašvaldību Nīderlandē (kopš 1996.gada), kuras ietvaros īstenoti vairāki projekti un notikusi sadarbība kultūras, vides aizsardzības, energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošanas jomā. Īpaši attīstījusies ir sadarbība starp Ogres un Hengelo Mūzikas skolām, organizējot abpusējas vizītes, pieredzes apmaiņas pasākumus, jauniešu un pedagogu apmaiņas, kā arī kopīgus koncertus. Hengelo Mūzikas skolas mūzikas kolektīvi vairākkārt piedalījušies Ogrē notiekošajā starptautiskajā pūtēju orķestru festivālā “Brīze”, kā arī uzstājušies Ogres Mūzikas svētku programmas ietvaros.

1996.gadā tika parakstīts sadarbības līgums ar Onge (Ånge) pašvaldību Zviedrijā. Sadarbības aktivitātes izpaudušās kā abpusējas vizītes, pieredzes apmaiņas pasākumi, īpaši – sociālajā sfērā un izglītībā, jauniešu un pedagogu apmaiņas un bērnu vasaras nometnes. Īstenoti arī vairāki kopīgi projekti, piemēram, Pārogres kolektora rekonstrukcija, Ogres ev. luteriskās baznīcas renovācija, Dienas centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Ogrē un citi.
Ar Žueletūras (Joué lès Tours) pašvaldību Francijā sadarbības līgums tika parakstīts 2005.gadā, un līdzšinējā sadarbība ietver abpusējas vizītes, apmaiņas starp Ogres ģimnāzijas un Žueletūras Žana Monē liceja jauniešiem un pedagogiem, pašdarbības kolektīvu viesošanos, kā arī ar sociālo darbu saistīto Ogres pašvaldības speciālistu piedalīšanos Žueletūras pašvaldības organizētajā Eiropas seminārā jaunatnes sociālo jautājumu risināšanai. Par tradīciju jau kļuvusi Ogres novada mūzikas un deju ansambļu dalība Žueletūras pašvaldības organizētajos ikgadējos Ziemassvētku pasākumos “FéeriadesdeNoël ”.
Lai arī sadarbība ar Čerņigovas (Чернігів) pašvaldību Ukrainā veidojās no kopīgas dalības projektā, tā kļuvusi par pastāvīgu abu pašvaldību pārstāvju tikšanos Čerņigovā vai Ogrē. 2007.gadā tika parakstīts nodomu protokols par iespējamo sadarbību tirdzniecības, ekonomikas un kultūras, kā arī izglītības, veselības aprūpes, jaunatnes politikas, sporta jomās.
Kelme (Kelmė) Lietuvā ir kādreizējā Ogres rajona sadraudzības pašvaldība. 2010.gadā ar to tika parakstīts sadraudzības līgums, un aktīvākā sadarbība ir kultūras un sporta jomā: Kelmes tautas mūzikas ansamblis un tautas mākslas meistari piedalījušies Ogres novada Kultūras centra organizētajās tautas mākslas un amatu dienās „Baltā laipa”, savukārt Madlienas jauniešu deju kolektīvs "Daina", dziedošā Manguļu ģimene un Ogres novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "Raksti" ņēma dalību Kelmes Tautas mūzikas un amatniecības.
Kopš 2011.gada Ogres novada pašvaldībai ir sadraudzības līgums ar Meimanas pašvaldību Afganistānā. Meimanas skolai tika nogādāts humānās palīdzības sūtījums – pildspalvas, zīmuļi, burtnīcas un citas mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās lietas.Ārlietu ministrijā tika atklāta Meimanas skolas audzēkņu zīmējumu izstāde, kas tapuši, izmantojot saziedotos zīmēšanas piederumus. Afgāņu bērnu zīmējumi bijuši izstādīti arī starptautiskā bērnu un jauniešu darbu izstādē Ogres Mākslas skolā.
Ar Bolnēsu (Bollnäs) Zviedrijā līdzšinējās sadarbības aktivitātes ietvērušas abpusējas vizītes, jauniešu un pedagogu apmaiņas, Ogres un Bolnēsas pašvaldību kopuzņēmuma – izglītības centra “Tempus LS” izveidi, kā arī sadarbību dažādu projektu realizācijā. 15 gadu garumā ilgusī Bolnēsas/Arbras Lauvu kluba sadarbība ar Ogres rajona pašvaldību turpinās arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, dāvinot Ogres novada skolām, iestādēm un invalīdu biedrībai skolas mēbeles, aprīkojumu un citas vērtīgas un vajadzīgas lietas.
Savstarpēju ilgstošu kontaktu vai arī kopīgu projektu realizācijas ietvaros Ogres pašvaldībai izveidojušās sadarbības saiknes arī ar tādām pašvaldībām kā Johvi Igaunijā, Keravu (Kerava), Salo un Jarvenpā (Järvenpää) Somijā, Basarabeasku (Basarabeasca) Moldovā, Novi Bidžova (NovýBydžov) Čehijā, Viru (Võru) Igaunijā, Sigdāli (Sigdal) Zviedrijā, Mitišči ( Мытищи) Krievijā, Slonimu (Слоним) Baltkrievijā u.c.
Lai piedalītos starptautisko projektu īstenošanā, ir nepieciešami sadarbības partneri, kuriem projekta tēma šķiet aktuāla un interesenta, tāpēc ik gadus sadarbība veidojas ar jauniem un jauniem partneriem, kas bagātina pašvaldības speciālistu pieredzi, risina dažādus sociālus, vides un attīstības jautājumus, pārņemot partneru labākās prakses piemērus.
Šobrīd Ogres novada pašvaldība ir uzaicināta kopīga projekta sagatavošanā ar Žueletūras pašvaldību un viņu sadarbības partneriem no Portugāles.
Arī virkne Ogres novada pašvaldības iestāžu piedalījušās dažādu starptautiska rakstura projektu realizācijā sadarbībā ar tādām valstīm kā Somija, Turcija, Zviedrija, Lielbritānija, Slovākija, Portugāle, Itālija, Lietuva, Francija, Beļģija, Kipra, Rumānija, u.c., piesaistot finansējumu no dažādām Eiropas Savienības un citām programmām un fondiem.
Projekta „Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana” ietvaros Ogres novada pašvaldības speciālisti kopā ar kaimiņu pašvaldību darbiniekiem noklausījās pieredzējušu lektoru stāstīto par dažādu kultūru atšķirībām un komunikāciju, par partneru meklēšanu un starptautisko projektu sagatavošanu, kas palīdzēs uzlabot sadarbību gan ar pašvaldības sadraudzības pilsētām, gan sadarbības partneriem projektu ietvaros.
Līdz šim Ogres novada pašvaldības mājas lapā mūsu sadarbības partneriem nebija iespēju izlasīt kādu informāciju par novadu vai pašvaldību. Kopš 2013.gada sākuma portālā www.ogresnovads.lv/eng būtiskākā informācija ir pieejama arī angļu valodā. Šo sadaļu plānojam pilnveidot, ievietojot informāciju gan par īstenotajiem starptautiskajiem projektiem, gan par plānotajiem sadarbības projektiem un arī par sadarbības partneriem.